fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Dzień: 2001-10-20

Rozmowa z panem Julianem Kinklem, prezesem AOW

Zatory płatnicze stały się niestety częstym zjawiskiem w naszym życiu gospodarczym. Pewną funkcję łagodzącą to zjawisko pełni rynek obrotu wierzytelnościami. Dostarcza on szybkich pieniędzy firmom mającym kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. Firmy takie mają do wyboru sprzedaż lub zlecenie windykacji swoich przeterminowanych należności. Tak, oferujemy naszym klientom obie usługi, przy czym zakup wierzytelności prowadzi z reguły do szybkiej płatności z naszej strony. Spełnione jest w ten sposób podstawowe oczekiwanie firm decydujących się na sprzedaż swoich

» czytaj całość