fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Dzień: 2002-02-25

Wywiad z Julianem Kinklem, prezesem AOW

Rozmowa z Julianem Kinkelem, prezesem AOW „Kinkel i Masłowski” -Jak można scharakteryzować rynek wierzytelności w Polsce? -Sformułowanie ogólnej definicji jest prawie niemożliwe. Rynek ten bowiem można podzielić na trzy główne segmenty – windykację, faktoring, oraz obrót wierzytelnościami przeterminowanymi. I każdy z nich jest obsługiwany przez specyficzne podmioty. Niektóre działają tylko jednym z tych segmentów, niektóre na dwóch czy trzech, a jeszcze inne oferują również usługi z branż pokrewnych (leasing, ubezpieczenia, wywiad gospodarczy i inne). Trudno

» czytaj całość