fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Alternatywa dla kredytu obrotowego

Rodzaj wybieranego faktoringu powinien być dopasowany do potrzeb danej firmy.

Faktoring jest przeznaczony dla firm z sektora b2b (business-to-business). – Aby skorzystać z faktoringu, firma musi przede wszystkim sprzedawać towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Dobrze jest, gdy ma również zróżnicowany portfel odbiorców, a sprzedawane towary lub usługi nie podlegają częstym reklamacjom i zwrotom – tłumaczy Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Zanim dana firma zacznie ubiegać się o faktoring, powinna przeprowadzić wewnętrzną analizę potrzeb. – Powinna rozważyć takie kwestie, jak czy występują problemy z płynnością, z regulowaniem zobowiązań w terminie, czy też występują opóźnienia w płatnościach – mówi Sebastian Grabek, dyrektor Departamentu Faktoringu HSBC Bank Polska. – Ważne jest też, w jaki sposób dana firma zabezpiecza ryzyko związane z należnościami i jak brak zapłaty od jednego lub kilku odbiorców wpływa na jej sytuację – dodaje.

Dopiero po przeprowadzeniu takiej analizy przedsiębiorca może zapoznać się z dostępną ofertą.

– Przedstawiciel faktora sprawdzi, czy firma kwalifikuje się do faktoringu, i zaproponuje właściwą strukturę transakcji – mówi Mariusz Wiśniewski, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Credit Agricole Commercial Finance Polska.

Klient który zdecyduje się na faktoring, musi działać w branży, która jest akceptowana przez firmy faktoringowe. A jak podkreśla Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring, branżami uznawanymi przez faktorów za ‘faktorowalne” są np. handel, produkcja przemysłowa, meblarska, a branżami ‘niefaktorowalnymi” m.in. transport, budownictwo, branża finansowa.

– Oczywiście istnieją odstępstwa od reguły. Możemy więc znaleźć faktorów, którzy specjalizują się w obsłudze branż uznawanych za trudne – dodaje Michał Kinkel.

W przypadku faktoringu zabezpieczeniem transakcji jest najczęściej wystawiona faktura. W przeciwieństwie do kredytu firma nie musi posiadać istotnego majątku czy też innych twardych zabezpieczeń. Faktor przed udzieleniem finansowania bada przede wszystkim wiarygodność odbiorców i bezpieczeństwo transakcji. W odróżnieniu od kredytu linia faktoringowa może zostać przyznana firmie o słabszej sytuacji ekonomicznej, ponieważ źródłem spłat są odbiorcy, a nie klient.

– Minimalne warunki transakcji faktoringowej, zróżnicowane pomiędzy instytucjami finansowymi, z reguły dotyczą minimalnych poziomów obrotów objętych transakcją faktoringowa oraz liczbą kontrahentów obsługiwanych w ramach faktoringu – mówi Łukasz Tacik odpowiedzialny za faktoring w PBP Banku.

Jeżeli klient spełnia te kryteria, składa wniosek i przedstawia dokumenty. – Należy złożyć wniosek o limit faktoringowy wraz z pełną informacją niezbędną do oceny transakcji faktoringowej i sytuacji finansowej klienta. Bardzo istotnym elementem jest dołączenie struktury należności prezentującej portfel dłużników – mówi Anna Panasiuk menedżer sprzedaży w Departamencie Bankowości Korporacyjnej w banku DnB Nord.

KATARZYNA OSTROWSKA

Alternatywa_dla_kredytu_obrotowego.pdf
Rzeczpospolita, 18.06.2012, s. B12
www.rp.pl

Faktoring