fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring pozyskała 10 mln PLN z emisji obligacji

AOW Faktoring zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B. Spółka planuje szybkie wprowadzenie wyemitowanych papierów do obrotu na Catalyst.

AOW Faktoring zamknęła drugą niepubliczną emisję obligacji serii B. Inwestorom zaoferowano 100.000,00 obligacji o wartości nominalnej 100,00 zł z 36 miesięcznym okresem zapadalności. Z emisji spółka pozyskała 10 mln zł. Organizatorem emisji był Dom Maklerski Noble Securities S.A.

Wszystkim Inwestorom dziękujemy za zaufanie.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie akcji faktoringowej. Cele emisyjne zakładają przeznaczenie całej pozyskanej kwoty na wykup faktur w ramach zawieranych umów faktoringowych.