fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

AOW Faktoring pozyskała 5 mln PLN z emisji obligacji

AOW Faktoring zakończyła z sukcesem Emisję obligacji serii A. Spółka planuje szybkie wprowadzenie wyemitowanych papierów do obrotu na Catalyst.
 
AOW Faktoring zamknęła pierwszą niepubliczną emisję obligacji serii A. Inwestorom zaoferowano 50.000,00 obligacji o wartości nominalnej 100,00 zł z 24 miesięcznym okresem zapadalności. Z emisji spółka pozyskała 5 mln zł. Organizatorem emisji był Dom Maklerski Noble Securities S.A.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie akcji faktoringowej. Cele emisyjne zakładają przeznaczenie całej pozyskanej kwoty na wykup faktur w ramach zawieranych umów faktoringowych.