Słownik faktoringowy

Kapitał jest niezbędny, aby firma mogła się rozwijać, konkurować z innymi przedsiębiorstwami i odnosić sukcesy. Mając dostęp do kapitału można wdrażać nowe pomysły i projekty. Otwierają się przed nami też nowe możliwości. Pomocny może okazać się faktoring, który polega na sprzedaży faktur z odroczonym terminem płatności. Są to należności pochodzące z działalności gospodarczej z tytułu […]

Więcej

Regulamin

Administratorem serwisu jest firma AOW Faktoring S.A. z siedzibą przy ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa. Dostarczane firmie AOW Faktoring dane nie są udostępniane innym podmiotom. Wszelkie informacje będące w posiadaniu firmy są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 , poz.883). Wszelkie informacje zawarte na stronie publikowane są […]

Więcej