Jak unikać „złych” klientów?

Jak unikać „złych” klientów?

Jest takie powiedzenie, że jedną z głównych tajemnic stojących za sukcesem firmy jest to, aby mieć tylko wspaniałych klientów, a unikać tych złych. To oczywiście ma sens, ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Każdy przedsiębiorca miał w swojej historii mniej lub więcej kontrahentów, o których jak najszybciej chciałby zapomnieć. Mało tego, wracając w pamięci do momentu […]

Więcej

Nie nakręcać spirali zadłużenia

Nie nakręcać spirali zadłużenia

Wzrost konkurencyjności na rynku usług faktoringowych wymusił rozszerzenie oferty faktorów i obecnie nie jest to już tylko finansowanie niewymagalnych faktur. Pojawił się bowiem szereg usług, których celem jest dostęp do finansowania na wczesnym etapie realizacji kontraktu. Do takich usług zaliczyć możemy m.in.: faktoring zamówieniowy, faktoring odwrotny, przedpłatę lub każdy inny rodzaj zaliczkowania zapłaty za fakturę […]

Więcej

Faktoringowe deja vu – po każdym upadku zawsze można się podnieść

Faktoringowe deja vu – po każdym upadku zawsze można się podnieść

Kilka lat temu zgłosił się do nas potencjalny klient – producent mebli. Poszukiwał faktoringu, jak większość naszych klientów, z powodu braku płynności finansowej w firmie. Startował w przetargach na jednostki samorządowe lub inne podmioty „państwowe”. Już na starcie potrzebował gotówki, bo zawsze trzeba było wpłacić wadium, a jeśli udało mu się przetarg wygrać to potrzeby […]

Więcej

Faktoring nie dla wszystkich

Faktoring nie dla wszystkich

Niestety są pewne sytuacje w których usługa faktoringu nie może zostać zastosowana np. sprzedaż za gotówkę lub gdy okazuje się, że wierzytelność jest sporna i wymagalna. Istnieją jeszcze inne powody dla których faktor może odmówić finansowania faktur, które postaram się poniżej wyjaśnić. Warunkiem uzyskania w AOW Faktoring finansowania jest przede wszystkim sprzedaż z odroczonym terminem […]

Więcej

Wpływ pogody na terminowość zapłat

Wpływ pogody na terminowość zapłat

Czy pogoda może mieć wpływ na terminowość płatności za faktury?! – Jak najbardziej. Dystrybucja sprzętu sportowego charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Zapasy najczęściej robi się długo przed rozpoczęciem sezonu, natomiast jego sprzedaż rozpoczyna się  tuż przed i w trakcie trwania danego sezonu. Hurtowa sprzedaż „zimy” zaczyna się latem i odwrotnie. Stąd tak długi termin płatności w […]

Więcej

Faktoring w branży budowlanej część I

Faktoring w branży budowlanej część I

Wielu faktorów z góry wyklucza świadczenie usług faktoringu dla klientów z branży budowlanej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak powtarzalności transakcji w długim okresie czasu oraz liczne możliwości potrąceń zapisane w umowach pomiędzy potencjalnym klientem firmy faktoringowej (faktorantem) a odbiorcą (inwestorem, generalnym wykonawcą ) takie jak: kaucje gwarancyjne, kary umowne, udział w kosztach wspólnych budowy […]

Więcej

Faktoring na żądanie

Faktoring na żądanie

Typowy faktoring zazwyczaj opiera się na cesji globalnej dotyczącej zaakceptowanych przez faktora odbiorców. Cesją tą mogą być objęci wszyscy odbiorcy albo tylko ich część. Wszystkie wystawione przez Faktoranta faktury, na odbiorców objętych cesją globalną, są finansowane przez faktora. Ten model faktoringu spełnia swoje zadanie w większości przypadków, i jest powszechnie stosowany na rynku. Jak zawsze […]

Więcej

Usługa opłacalna dla bardzo wielu firm

Usługa opłacalna dla bardzo wielu firm

Faktoring to narzędzie finansowe dla małych i dużych firm, na każdym etapie ich rozwoju. Jest relatywnie proste w zastosowaniu i zapewnia szereg korzyści, takich jak szybki dostęp do gotówki, czy bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Wykorzystany w sposób umiejętny, pozwala zbudować pozytywne relacje zarówno z dostawcami jak i odbiorcami, zapewniając jednocześnie płynność finansową która jest kluczowa dla […]

Więcej

Ruszamy z blogiem dla średnich firm

Ruszamy z blogiem dla średnich firm

Średnie przedsiębiorstwo – według definicji  to przedsiębiorstwo, które: 1) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 2) jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwo w polskich warunkach to już naprawdę duża firma. Można mówić o zawodnikach wagi ciężkiej. W takich firmach inżynieria finansowa, oraz […]

Więcej