Produkt doskonały, ale nie dla wszystkich

Produkt doskonały, ale nie dla wszystkich

Do niedawna usługa faktoringu zaliczała się w świadomości polskich przedsiębiorców do stosunkowo nowych i drogich źródeł finansowania działalności firmy. Szczególnie było to widoczne w momencie porównywania kosztów faktoringu z kredytem bankowym, oferującym jedynie możliwość uzyskania środków finansowych na bieżącą działalność. Niektórzy utożsamiali faktoring z windykacją. Nic bardziej błędnego. Umowa faktoringowa może zawierać w sobie usługę windykacyjną w przypadku wystąpienia nieterminowych płatności za […]

Więcej