Pierwszym etapem prowadzącym do sfinansowania faktur jest podpisanie Umowy Faktoringowej. Umowa określa warunki i zasady współpracy – m.in.: jakie faktury będą objęte finansowaniem, koszty faktoringu, limit finansowania, jakie usługi dodatkowe będzie świadczył Faktor na rzecz Faktoranta. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie finansowania konkretnych faktur, które odbywa się na zasadzie cesji wierzytelności. Faktor przesyła środki na konto Faktoranta natychmiast po otrzymaniu faktur i potwierdzeniu ich akceptacji u Odbiorcy. Czas od momentu przesłania wymaganych dokumentów do momentu otrzymania środków pieniężnych z reguły wynosi nie więcej niż 48 godzin.

Powrót do FAQ