W przypadku jeżeli Odbiorca nie ureguluje zapłaty za wykupione faktury, AOW Faktoring w porozumieniu z Faktorantem (czyli Twoją firmą) może:

  • wydłużyć okres finansowania faktur,
  • rozpocząć windykację sądowo-komorniczą,
  • zwrócić wykupione faktury do majątku Faktoranta, otrzymując w zamian wypłacone na jej poczet środki wraz z należnymi prowizjami.
Powrót do FAQ