Tak, podstawowym warunkiem podpisania umowy faktoringowej z AOW Faktoring jest posiadanie wypłacalnych Odbiorców.

Powrót do FAQ