fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Czy podpisanie umowy faktoringowej nie wpłynie na pogorszenie moich stosunków z Odbiorcami?

Nie. Do podpisania umowy faktoringowej (przelewu wierzytelności) nie jest wymagana zgoda dłużnika, pod warunkiem, że w umowie Twojej firmy z odbiorcą nie występuje zakaz cesji. Konieczne natomiast jest uzyskanie potwierdzenia odbioru przez Klienta zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności, w którym wskazany zostaje numer rachunku Faktora, na który należy dokonać zapłaty za faktury wskazane w zawiadomieniu. W przypadku problemów z uzyskaniem potwierdzenia odbioru zawiadomienia, pracownicy AOW służą pomocą w merytorycznej rozmowie z Odbiorcą w celu wytłumaczenia zasad działania faktoringu. Dla Twoich Odbiorców jedyną różnicą jest przesłanie przelewu na inny rachunek, niż pierwotnie wskazany na fakturze. Natomiast z faktu zawarcia umowy faktoringowej wynika dla Odbiorcy szereg korzyści, zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. Zapewnienie finansowania bieżącej działalności może pozwolić Ci uniknąć problemów z realizacją zamówień ze względu na kłopoty z płynnością. Ponadto daje możliwość wydłużenia stosowanych dotychczas terminów płatności.