Nie, korzystamy tylko i wyłącznie z posiadanych przez nas baz danych. Odbiorca jest informowany o faktoringu tylko i wyłącznie przez Faktoranta.

Powrót do FAQ