fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Czy w trakcie trwania umowy można dodawać nowych odbiorców?

ABC Faktoringu:

Tak. Procedura wygląda tak samo, jak przy pierwszym dodaniu kontrahentów, czyli do AOW Faktoring musi zostać przesłana nazwa i adres danego Odbiorcy (czasami wymagamy również dostarczenia jego dokumentów finansowych) oraz wysokość średniego, miesięcznego obrotu i stosowane terminy płatności. Po otrzymaniu wszystkich danych, na podstawie przeprowadzanej analizy, podejmujemy decyzję czy i w jakiej wysokości możemy nadać limit na danego Odbiorcę. Po akceptacji Odbiorcy są dodawani aneksem do umowy faktoringowej.