Tak. Procedura wygląda tak samo, jak przy pierwszym dodaniu kontrahentów, czyli do AOW Faktoring musi zostać przesłana nazwa i adres danego Odbiorcy (czasami wymagamy również dostarczenia jego dokumentów finansowych) oraz wysokość średniego, miesięcznego obrotu i stosowane terminy płatności. Po otrzymaniu wszystkich danych, na podstawie przeprowadzanej analizy, podejmujemy decyzję czy i w jakiej wysokości możemy nadać limit na danego Odbiorcę. Po akceptacji Odbiorcy są dodawani aneksem do umowy faktoringowej.

Powrót do FAQ