Nie. Sam fakt istnienia takiej zaległości nie jest ostateczną przeszkodą w podpisaniu umowy faktoringowej. Ważne jest jednak, aby poinformować o tym AOW Faktoring już na samym wstępie. Następnie możliwe są dwa warianty dalszego postępowania:

  • Jeżeli zadłużenie nie jest znaczne wystarczy, aby nasz Klient zadeklarował kiedy i w jakich kwotach ma zamiar spłacić takie zadłużenie, a my dokonamy analizy na podstawie osiąganych wyników sprzedaży, marży oraz prognoz na przyszłość i ustalimy czy założone terminy i kwoty są realne.
  • Jeżeli zadłużenie jest duże możemy, przy spełnieniu odpowiednich warunków, zaproponować restrukturyzację takiego zadłużenia.

Bez względu na to który wariant wybierzemy samo podpisanie umowy faktoringowej oraz finansowanie faktur może ruszyć od razu.

Powrót do FAQ