20 lat
AOW Faktoring
20 lat

Dotacje unijne

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Logotypy RPO, Woj. Śląskie, UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

„Podniesienie konkurencyjności spółki AOW Faktoring przez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania procesami świadczenia usług faktoringowych”

Nr konkursu: SCP - 01.02.02 - 002/08

Nr umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-625/08-01

Beneficjent: AOW FAKTORING S.A. ul. Traugutta 16b, 42-200 Częstochowa

Okres realizacji: 11 luty 2009 r.  – 01 września 2010 r.

Priorytet: 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Działanie: 2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Poddziałanie: 1.2.2  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Całkowita wartość projektu: 123.123,62 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 100. 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 60.000,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plInfolinia AOW: 34 372 04 76
Kontakt w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00
Pogotowie Faktoringowe: 34 343 55 40
Potrzebujesz gotówki na bieżącą działalność? Masz pytania?
Wyślij nr telefonu:
Konsultant do Ciebie oddzwoni
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami!