fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Faktoring a kredyt – porównanie kosztów

Finanse

faktoringBardzo często staramy się porównywać koszty faktoringu do kosztu kredytu. W zależności kto takie porównanie robi, i jaką tezę chce z góry udowodnić, wychodzi na to, że albo kredyt jest dużo tańszy od faktoringu, albo że faktoring jest porównywalny lub tańszy od kredytu. Przy dokonywaniu takich porównań popełniane są jednak dwa zasadnicze błędy.

Po pierwsze uwzględniamy tylko koszty podstawowe tj. prowizję i odsetki, bez uwzględniania wszelkich kosztów dodatkowych. Bierzemy też pod uwagę sytuacje idealne kiedy limity są zawsze w pełni wykorzystane, a spłaty dokonywane są zawsze na czas. Po drugie często porównujemy do siebie dwa różne produkty (jak jabłka do gruszek) gdyż pełen zakres usług faktoringowych wykracza znacznie poza samą funkcję finansowania. Aby więc porównanie którego zamierzam dokonać było naprawdę rzetelne, i uwzględniało powyższe różnice, postaram się go dokonać na kilku konkretnych przykładach z życia wziętych.

Faktorzy też stosują różnego rodzaju kruczki w swoich cennikach aby upodobnić podstawowy koszt faktoringu tj. prowizję i odsetki, do kosztu kredytu. Zaniżają więc te dwa podstawowe parametry oraz wprowadzają szereg opłat dodatkowych, takich jak prowizje od przyznania limitu, niewykorzystania limitu, prowizja od inkasa, za weryfikacje kontrahenta, aneksowanie umowy, wysłanie wezwania do zapłaty i inne. Stosują też limity koncentracji, które często prowadzą do tego, że nie można wykorzystać całego przyznanego limitu od którego naliczają się wszystkie opłaty. Wszystko to dodatkowo utrudnia porównywanie kosztów między faktorami jak i w stosunku do kredytu bankowego.

Dla uproszczenia przyjmiemy więc prowizje naliczane przez AOW Faktoring, które są proste i przejrzyste, bez żadnych ukrytych opłat i kar.

Wyliczenia zrobimy dla małej firmy, która ubiega się o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 100 tyś PLN oraz o limit faktoringowy w AOW również w kwocie 100 tyś PLN. Zgodnie z informacją podaną na stronie www.aow.pl całkowity koszt wyniesie od 2% do 3% (faktoring dla małych – limity do 100 tyś do 1 mln). Przyjmijmy więc średnią tj 2,5% za finansowanie faktury z 30 dniowym terminem płatności. Dla obliczenia ceny kredytu w rachunku bieżącym przyjmujemy również średnie z możliwych do wynegocjowania opłat:

a) Prowizja przygotowawcza: 2,6% (min 1,75 max 3,5)
b) Ubezpieczenie kredytu: 1,5% (min 1 max 2)
c) Oprocentowanie: 8% rocznie (WIBOR 2 plus min 5 max 7)
d) Oprocentowanie niewykorzystanej kwoty: 2% rocznie

Koszt uruchomienia kredytu w wysokości 100 tyś przedstawia się więc następująco:

a) Prowizja przygotowawcza 2,6% x 100000,00 = 2600,00
b) Ubezpieczenie kredytu 1,5% x 100000,00 = 1500,00
c) Oprocentowanie 8% x 100000,00 = 8000,00

Łącznie koszty: 12100,00 PLN

Po zaciągnięciu takiego kredytu najczęściej „rozchodzi” się on w ciągu kilku dni gdyż zawsze mamy dużo pilnych wydatków. Następnie płacimy co miesiąc odsetki. Najtrudniejsza zawsze okazuje się spłata. W praktyce aneksujemy naszą umowę kredytową co roku, a kredyt wsiąka w naszą firmę i sami po jakimś czasie nie wiemy na co go zużyliśmy.

Faktoring zmusza nas do większej „gospodarki” pieniędzmi, które z niego otrzymujemy. Poza tym cechą umowy faktoringowej jest to, że finansowane faktury po spłacie przez dłużnika gaszą nasze saldo u faktora i nie trzeba nic spłacać. Następnie możemy ponownie skorzystać z finansowania przedstawiając do wykupu kolejne faktury. Mamy więc taką sytuację że dostajemy od firmy faktoringowej środki za już wystawione faktury (a więc już zrealizowaną produkcję/sprzedaż), wydajemy je na bieżąco, ale po spłacie faktur przez naszych Odbiorców saldo u faktora jest wyzerowane. A my w miarę potrzeb możemy sfinansować kolejną partię faktur.

Wracając do naszego przykładu. Uruchomienie limitu faktoringowego w AOW na kwotę 100 tyś PLN nie pociąga za sobą kosztów stałych. Opłaty naliczają się jedynie od faktur przekazanych do finansowania. Załóżmy że robimy 5 obrotów w ciągu roku i wszystkie wystawione faktury finansujemy. Kosztuje nas to:

2,5% x 5 = 12,5% x 100000,00 = 12500 PLN

A więc koszty faktycznie są porównywalne.

Jeżeli jesteście zainteresowani wyliczeniami dla konkretnych przykładów opiszcie je proszę w komentarzu do tego posta albo bezpośrednio na mojego maila: michal.kinkel@aow.pl. Postaram się przedstawić konkretne wyliczenia dla opisywanych przez was sytuacji i opiszę je w kolejnych postach.