fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Faktoring dla średnich

„Faktoring dla średnich” to produkt skierowany do firm zainteresowanych limitem faktoringowym powyżej 1 mln PLN. AOW posiada stabilne i przejrzyste źródła finansowania w postaci emisji obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst (rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). To pozwala nam obsługiwać podmioty o dużym zapotrzebowaniu kapitałowym. Jesteśmy w stanie zaoferować limity sięgające 4 mln. PLN. Koszt miesięcznego finansowania mieści się w przedziale 0,9-1,5% i jest zależny od ilości wystawianych miesięcznie faktur oraz od oceny jakości odbiorców Klienta, którego faktury przekazujemy do finansowania.

Klienci płacą w dniu, w którym kupują towary/usługi, a nie po 30, 60 czy nawet 90 dniach. Jak przyjemnie robiłoby się wtedy interesy. Można się całkowicie zaangażować w prowadzenie biznesu i jego rozwój, bez obawy o ograniczenia finansowe, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie zyskownych transakcji. Wykorzystanie faktoringu daje możliwość swobody w prowadzeniu firmy, gdzie jedynym wyzwaniem jest zdobywanie nowych klientów.

Do podpisania umowy faktoringowej w AOW konieczne jest posiadanie rzetelnych odbiorców dóbr i/lub usług tzn. wypłacalnych firm, gwarantujących terminową regulację płatności na nabywane dobra/usługi. W przeciwieństwie do innych firm faktoringowych nie wymagamy posiadania przez Klienta (Faktoranta) zdolności kredytowej czy innych zabezpieczeń. Dla nas najważniejsza jest wiarygodność odbiorców, którzy płacą za wykupywane faktur . Ten czynnik decyduje przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu limitu faktoringowego.

W AOW elastycznie kształtujemy umowę faktoringową, dopasowując ją do potrzeb Klienta, a formalności sprowadzamy do minimum. Chcemy żebyś natychmiastowo mógł korzystać z pieniędzy zablokowanych w wystawionych fakturach.