fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Faktoring eksportowy

Dla Klientów którzy mają podpisaną z AOW Umowę Faktoringową oferujemy dodatkowo usługę „Faktoring eksportowy” (faktoring zagraniczny). W ramach faktoringu eksportowego uzyskujemy również możliwość finansowania faktur wystawianych na kontrahentów zagranicznych. Na podstawie dokumentu odprawy celnej i listu przewozowego finansujemy do 70% wartości dostawy, pomniejszoną o należną prowizję faktoringową. Po otrzymaniu zapłaty AOW przekaże pozostałe 30% wartości dostawy. „Faktoring eksportowy” (faktoring zagraniczny) może przybrać zarówno formę faktoringu z regresem, jak i bez regresu (w oparciu o polisę ubezpieczeniową).

Podstawowe korzyści i cechy usługi „Faktoring eksportowy”:

  • Możliwość finansowania zagranicznych odbiorców z terenu Unii Europejskiej.
  • Możliwość negocjowania przez Faktora kursu walut w banku.
  • Możliwość ubezpieczenia transakcji w firmie ubezpieczeniowej z cesją praw na Faktora.
  • Obsługa odbiorców w językach obcych.
  • Stosowanie faktoringu eksportowego w dwóch formach: z regresem i bez regresu.