fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

środki finansowe

pieniądzeNiestety są pewne sytuacje w których usługa faktoringu nie może zostać zastosowana np. sprzedaż za gotówkę lub gdy okazuje się, że wierzytelność jest sporna i wymagalna. Istnieją jeszcze inne powody dla których faktor może odmówić finansowania faktur, które postaram się poniżej wyjaśnić.

Warunkiem uzyskania w AOW Faktoring finansowania jest przede wszystkim sprzedaż z odroczonym terminem płatności wypłacalnym i rzetelnym odbiorcom. Pod pojęciem odbiorcy rozumiemy podmioty gospodarcze, a nie osoby fizyczne. Jeśli w trakcie analizy zgłoszonego odbiorcy okazuje się, że jego kondycja finansowa jest nieciekawa np. jest zagrożony upadłością, ponosi straty lub widnieje w bazach dłużników wówczas nie będziemy mogli zaproponować naszemu klientowi oferty na tego konkretnego kontrahenta.

Kolejna kwestia to sytuacja finansowa podmiotu zgłaszającego chęć skorzystania z usługi – faktoring. Jest to oczywiście dla nas sprawa drugorzędna (najważniejsza to wspomniany powyżej tzw. dobry płatnik) ale nie bez znaczenia. Nie wymagamy aby nasz klient wykazywał zyski co rok, ale w sytuacji gdy zmaga się on z komornikami na znaczne kwoty wówczas istnieje ryzyko zajęcia komorniczego u odbiorcy. Niestety w takiej sytuacji nie możemy sfinansować faktury, bowiem z góry wiemy, że zapłata za nią będzie się należała organowi egzekucyjnemu, a nie nam. Faktorzy (również my) jednak bronią się przed takimi sytuacjami, stosując odpowiednie zawiadomienia o cesji wierzytelności w których to proszą odbiorców o oświadczenia, iż na dzień podpisu tego dokumentu wierzytelność nie jest zajęta. Jeżeli po skutecznym zawiadomieniu dłużnika o cesji wpłynie zajęcie komornicze na wystawcę wówczas takowe nie obejmuje faktur wykupionych przez faktora.

Jednym z najczęstszych powodów odmowy finansowania są powiązania kapitałowo – osobowe pomiędzy faktorantem a odbiorcą. Taka zależność rodzi niestety sytuacje, w których może dojść do nadużyć w postaci fakturowania nieistniejącej sprzedaży towaru lub niewykonanej usługi. Istnieje wówczas pokusa, że strony umówią się między sobą na przekazanie do faktoringu faktur z nieistniejącego zdarzenia gospodarczego, co jest po prostu zwyczajnym wyłudzeniem.  Faktorzy zanim przystąpią do finansowania zawsze sprawdzają wzajemne relacje między stronami transakcji.

Jeżeli nasz potencjalny faktorant prowadzi sprzedaż komisową to również musi się liczyć z tym, iż nie otrzyma oferty.  Chodzi o przypadek, gdzie klient firmy faktoringowej gwarantuje w umowie handlowej swojemu odbiorcy możliwość zwrotu towaru. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, wówczas zachodzi konieczność skorygowania faktury nawet i do zera i faktor nie otrzyma od dłużnika zapłaty za wykupioną wierzytelność.

Ostatnim z podstawowych powodów nieprzystąpienia faktora do finansowania są stosunki gospodarcze, w ramach których dochodzi do wzajemnych kompensat lub potrąceń należności i zobowiązań. Mogą to być sytuacje, w których faktorant korzysta z usług oferowanych przez swojego odbiorcę np. zaopatruje się u niego w materiały, bądź dzierżawi maszyny.  Innym rodzajem potrąceń mogą być kary umowne np. uszkodzenie przewożonego towaru lub nieterminowa realizacja zleconych prac budowlanych. Jeśli istnieje ryzyko, że taka może mieć miejsce wówczas faktor będzie wymagał ze strony odbiorcy pisemnego oświadczenia, iż dana faktura jest wolna od zarzutu potrącenia.

Niektóre firmy faktoringowe wprowadzają ponadto dodatkowe ograniczenia w dostępności do oferowanej przez siebie usługi. Mogą to być wymogi typu: prowadzenie działalności minimum kilka lat, minimalne progi obrotu, pełna księgowość, czy też konieczność ustanawiania cesji globalnej faktur dla faktoringu. Wspomniane sytuacje nie mają u nas na szczęście miejsca. Jak najbardziej finansujemy pojedyncze faktury, jak i start-upy 🙂