20 lat
AOW Faktoring
20 lat

Faktoring bez regresu

„Faktoring bez regresu”, poza finansowaniem, zawiera  dodatkowo funkcję zabezpieczenia przed niewypłacalnością dłużnika. Modele współpracy przy korzystaniu z tego rodzaju usługi:

  • W oparciu o polisę własną Faktoranta – jeżeli posiadasz wykupioną polisę ubezpieczenia należności możemy, w ramach limitów nadanych przez firmę ubezpieczeniową, przystąpić do natychmiastowego finansowania wystawianych faktur (cesja praw z polisy);
  • Z przejęciem ryzyka przez AOW – po dokonaniu analizy i nadaniu limitów w ramach faktoringu pełnego, AOW wypłaca do 80% wartości brutto przedstawianych do wykupu faktur, pomniejszonej o należną prowizję faktoringową. W przypadku jeżeli dłużnik nie ureguluje zapłaty za wykupione faktury, AOW będzie dochodzić zapłaty na własny rachunek. Tak więc Faktor (AOW) przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika (pomniejszone o wkład własny w wysokości 20%) bez prawa regresu (z wyłączeniem jedynie wystąpienia reklamacji bądź zwrotów towaru).


Podstawowe korzyści i cechy usługi „Faktoring bez regresem”:

  • Zabezpieczenie przed ryzykiem upadłości bądź przewlekłej niewypłacalności odbiorców.
  • Zapłata nawet w dniu wystawienia faktury.
  • Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.
  • Profesjonalne zarządzanie należnościami.
  • Usługa droższa od usługi faktoringu niepełnego (z regresem), ze względu na konieczność ubezpieczenia transakcji.
  • Skrócony czas akceptacji potencjalnego Faktoranta do umowy faktoringowej.
  • Możliwość przejmowania ryzyka niewypłacalności odbiorców, przy wykorzystaniu polisy ubezpieczeniowej Faktoranta.
  • Gwarancja zapłaty należności Faktoranta.

 Infolinia AOW: 34 372 04 76
Kontakt w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00
Pogotowie Faktoringowe: 34 343 55 40
Potrzebujesz gotówki na bieżącą działalność? Masz pytania?
Wyślij nr telefonu:
Konsultant do Ciebie oddzwoni
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami!