fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Firmy, które nie korzystały wcześniej z żadnego finansowania

Młody przedsiębiorca

Dzisiaj zajmiemy się kolejnym przypadkiem opisanym we wpisie zatytułowanym W jakich sytuacjach faktoring może być jedynym dostępnym źródłem finansowania? Opierając się na przykładzie jednego z naszych klientów, przyjrzymy się firmie, która nie korzystała wcześniej z żadnego finansowania. Wydawałoby się, że podmiot taki nie powinien mieć żadnego problemu z pozyskaniem każdej formy finansowania. Jego poziomy zadłużenia są przecież zerowe. I o ile jest to prawda w przypadku niewielkich kwot – z tym nie powinno być problemu – o tyle przy większych kwotach zaczynają się „schody”.

Na pierwszy rzut oka brak zadłużenia może wydawać się plusem, ale niestety tak nie jest. Podmiotowi bez pozytywnej historii kredytowej trudno nadać scoring, ponieważ nie ma żadnego punktu odniesienia. Nasz klient to firma produkcyjna, która przez lata rozwijała się w oparciu o kapitał własny. Nie korzystała z kredytów, leasingów ani żadnych innych form finansowania bankowego. W pewnym momencie rozpoczęła dużą inwestycję finansowaną, a jakże, z kapitałów własnych.

Pod koniec inwestycji okazało się, że zaplanowane na ten cel środki są niewystarczające. Potrzebne były kolejne dwa miliony złotych. Firma zwróciła się do swojego banku i dostała na szybko kilkusettysięczną linię kredytową. Było to jednak za mało. Bank nie chciał przyznać większego limitu. Zaczęły się poszukiwania w innych bankach, ale wszędzie odpowiedź była taka sama – negatywna. W międzyczasie sprawa stała się już pilna. Inwestycja była kontynuowana, ale nie było środków na jej obsługę. Klient zaczął się irytować. Skoro ma dobre wyniki roczne oraz brak zadłużenia, to dlaczego bank nie chce mu udzielić finansowania? Odpowiedź tkwi w braku korzystania z finansowania dłużnego w przeszłości. Firma nie posiadała żadnej negatywnej historii w Biurach Informacji Kredytowych oraz Biurach Informacji Gospodarczej, ale nie posiadała też żadnej pozytywnej. Trudno było więc nadać jej odpowiedni scoring, ponieważ było za mało informacji, na których można oprzeć analizę.

W finansowaniu firmy bez historii kredytowej z pomocą przyszedł faktoring w AOW. Po przeanalizowaniu kontrahentów i nadaniu odpowiednich limitów udało się w ciągu kilku dni uruchomić finansowanie faktoringowe i udrożnić w pierwszej kolejności bieżącą płynność finansową. Nie było to jednak rozwiązanie całego problemu, a jedynie bieżącej płynności. Następnie w oparciu o ustanowioną hipotekę oraz z uwzględnieniem bieżących przepływów w ramach faktoringu odwrotnego AOW udzieliło dodatkowego finansowania w wysokości jednego miliona złotych. To w połączeniu z uruchomionym kredytem pozwoliło zrealizować inwestycję. Spłaty do AOW Faktoring następowały poprzez potrącenie określonego procentu z każdej finansowanej w ramach faktoringu faktury. Nie były to więc sztywne raty. Klient spłacał więcej, kiedy sam wystawiał więcej faktur. Natomiast w okresie mniejszych obrotów spłaty były automatycznie mniejsze.