AOW Faktoring S.A. istnieje od roku 1993. Jest jednym z pierwszych niezależnych i niebankowych faktorów działających na polskim rynku. W latach 90-tych Spółka brała udział we współtworzeniu rynku obrotu wierzytelnościami w naszym kraju. W trakcie 20 lat swojej działalności zmieniała się i rozwijała – podobnie jak cały ten rynek. Początkowo aktywność AOW ograniczała się do pośrednictwa przy sprzedaży wierzytelności oraz windykacji. Stopniowo przechodziła do inwestowania w wierzytelności, ostatecznie przekształcając się w roku 2002 w jedną z pierwszych, niezależnych firm faktoringowych.

Rok 2002 to jednocześnie początek wprowadzenia faktoringu do oferty spółki i tym samym uczynienia go głównym przedmiotem działalności. Oferta AOW skierowana jest przede wszystkim do sektora mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w faktoringu z regresem. Spółka dostrzega potrzeby mniejszych firm, szczególnie tych znajdujących się w fazie szybkiego rozwoju. Naszym celem jest umożliwienie szybkiego dostępu do środków finansowych, czasowo zamrożonych w udzielanym kredycie kupieckim.

AOW FAKTORING prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406764. Firmie przyznano nr NIP: PL 573-00-22-666 oraz nr REGON: 150923406. Siedzibą firmy od początku jej działalności jest Częstochowa. Klientami spółki są podmioty gospodarcze z terenu całej Polski.