AOW Faktoring

Informacje o obligacjach

 

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.09.2019 WPZ wynosi 32 560 465,00 PLN i stanowi 178% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.08.2019 WPZ wynosi 32 728 352,31 PLN i stanowi 179% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.07.2019 WPZ wynosi 32 254 074,28 PLN i stanowi 177% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.06.2019 WPZ wynosi 32 162 964,44 PLN i stanowi 176% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 31.05.2019 WPZ wynosi 29 521 743,31 PLN i stanowi 162% NSZ.

Zarząd AOW Faktoring S.A. oświadcza, iż na dzień 30.04.2019 WPZ wynosi 35 203 647,78 PLN i stanowi 152% NSZ.

 


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 03.08.2017 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.

Typ i rodzaj obligacji:

na okaziciela
Nazwa serii: K
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 26.10.2020 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 11.08.2017.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 03.08.2017 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII J

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII J
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.

Typ i rodzaj obligacji:

na okaziciela
Nazwa serii: J
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 17.02.2020 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 11.08.2017.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 14.12.2016 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII I

 DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII I - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.

Typ i rodzaj obligacji:

na okaziciela
Nazwa serii: I
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 30.09.2019 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 14.12.2016.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 14.12.2016 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII H - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.

Typ i rodzaj obligacji:

na okaziciela
Nazwa serii: H
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 31.05.2019 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 4,7 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 14.12.2016.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16.05.2016 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: G
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 10.12.2018 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Michael/Strom Dom Maklerski Sp. z o.o.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 16.05.2016.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 01.03.2016 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII F - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: F
Liczba obligacji: 20 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 2 000 000,00
Data wykupu: 17.06.2018 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 01.03.2016.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29.10.2014 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: E
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 28.05.2017 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 05.11.2014.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29.10.2014 wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: D
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 28.03.2017 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 05.11.2014.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30.09.2013 przyznał autoryzację na Catalyst dla obligacji AOW Faktoring S.A. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring S.A.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: C
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 26.04.2016 r.
Oprocentowanie obligacji: zmienne, WIBOR 3M + 5 pp
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst w dniu 30.09.2013. Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 30.09.2013.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11.05.2011 przyznał autoryzację na Catalyst dla obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring Sp. z o.o.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: B
Liczba obligacji: 100 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 10 000 000,00
Data wykupu: 28.02.2014 r.
Oprocentowanie obligacji: stałe, 10,2% w skali roku
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst w dniu 11.05.2011. Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 11.05.2011.

 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17.08.2010 przyznał autoryzację na Catalyst dla obligacji AOW Faktoring Sp. z o.o. o następujących parametrach:

DANE OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A - OBLIGACJE WYKUPIONE ZGODNIE Z DATĄ WYKUPU
Nazwa Emitenta: AOW Faktoring Sp. z o.o.
Typ i rodzaj obligacji: na okaziciela
Nazwa serii: A
Liczba obligacji: 50 000,00
Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł
Wartość emisji: 5 000 000,00
Data wykupu: 28.05.2012 r.
Oprocentowanie obligacji: stałe, 11% w skali roku
Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A.
Animator rynku: Noble Securities S.A.

Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst w dniu 17.08.2010. Pierwsze notowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst miało miejsce 26.08.2010.Infolinia AOW: 34 372 04 76
Kontakt w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00
Pogotowie Faktoringowe: 34 343 55 40
Potrzebujesz gotówki na bieżącą działalność? Masz pytania?
Wyślij nr telefonu:
Konsultant do Ciebie oddzwoni
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami!