Każdy Klient AOW Faktoring otrzymuje bezpłatny dostęp on-line do wszelkich rozliczeń związanych z zawartą umową. Dostępne informacje dotyczą: płatności dokonywanych przez Faktora, zapłat od Odbiorców, a także naliczanych prowizji. Dodatkowo każdy nasz Klient może sam wprowadzać do systemu faktury, które chce sfinansować u Faktora. Powoduje to przyspieszenie procedury wykupu faktur. AOW Faktoring korzysta z autorskiego, nowoczesnego systemu faktoringowego KALYPSO, służącego do obsługi Klienta, opartego na doświadczeniach własnych i sugestiach naszych Faktorantów.

Powrót do FAQ