fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Jak pozyskać środki bez kredytu

Dla małych zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw faktoring jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania działalności. Są szansę, żeby tak samo było w Polsce.

Dynamiczny rozwój faktoringu – jego tegoroczne obroty mogą przekroczyć nawet 50 mld zł – nie przekłada się jeszcze na świadczenie usług dla najmniejszych polskich przedsiębiorstw. Wśród tysięcy małych i dziesiątek tysięcy firm mikro udział faktoringu w zaspokajaniu potrzeb finansowych jest ciągle bardzo mały. A przecież faktoring jest usługą najbardziej przystosowaną dla tych właśnie przedsiębiorstw ze względu na swój charakter.

Przypomnijmy, w usłudze faktoringowej faktor wykupuje faktury firmy potrzebującej finansowania (faktoranta) natychmiast po ich wystawieniu. Faktor zapewnia w ten sposób swojemu klientowi stały dopływ gotówki. Wielkość tego finansowania jest powiązana z wielkością realizowanej przez przedsiębiorstwo sprzedaży. Przy rosnącej sprzedaży finansowanie również rośnie, co znakomicie ułatwia małym przedsiębiorstwom ich rozwój.

Ryzyko i zabezpieczenia

Cechą najbardziej odróżniającą faktoring od finansowania bankowego jest podejście do oceny ryzyka i zabezpieczeń. W przypadku kredytów bankowych ocenia się zdolność kredytową klienta, a dodatkowo wymagane są twarde zabezpieczenia majątkowe (najczęściej hipoteka), często o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość udzielonego finansowania. Większość małych firm z reguły nie spełnia tych warunków i dlatego nie może uzyskać potrzebnych środków.

Ważne! Faktoring przydatny jest firmom, które z powodu długiego terminu płatności mają problemy z płynnością finansową. Dzięki faktoringowi firmy te mogą znacznie skrócić okres spływu należności. Faktor prócz finansowania staje się też doradcą klienta, pomagając zarządzać należnościami.

Jeszcze dotkliwiej brak dostępu do finansowania bankowego odczuwają firmy nowo powstające, a więc bez historii kredytowej i bez wartościowych nieruchomości. Ponieważ faktoring zakłada zabezpieczenie finansowania poprzez sprzedawaną fakturę, wydaje się o wiele bardziej wygodny dla tej grupy przedsiębiorstw. Faktor ocenia przede wszystkim ryzyko związane z brakiem zapłaty za nabytą fakturę przez jej płatnika. Ponieważ małe przedsiębiorstwa najczęściej pracują dla większych podmiotów, ten warunek o wiele łatwiej spełnić niż wymagania banków odnośnie do zdolności kredytowej i zabezpieczeń majątkowych.

Nadrabianie zaległości

– Ze swojej natury obsługa transakcji faktoringowych jest o wiele bardziej pracochłonna niż obsługa kredytów bankowych. W faktoringu liczba dokonywanych operacji wykupu faktur z reguły jest znaczna, a każda z nich to samodzielna transakcja wymagająca osobnej obsługi i monitorowania. Dlatego naturalne jest, iż faktorzy preferują klientów dużych przekazujących do finansowania duże ilościowo porcje faktur. Stąd w początkowym okresie rozwoju faktorzy skupiają się na obsłudze firm większych – dowodzi Julian Kinkel, prezes AOW Faktoring.

W Polsce brakuje dużych firm faktoringowych specjalizujących się w obsłudze małych i mikroprzedsiębiorstw. Powstały natomiast średnie i mniejsze firmy, jak Bibby Factor, Cash Flow, AOW Faktoring, Premium i inne, nastawione na obsługę klientów o stosunkowo niewielkich obrotach. Na razie oferta faktoringowa dla małych przedsiębiorstw jest jeszcze skromniejsza niż dla przedsiębiorstw dużych, ale z pewnością będzie się rozszerzać wraz z pojawianiem się nowych faktorów i zwiększaniem zaangażowania dotychczas działających.

Mały przedsiębiorca potrzebujący zewnętrznego wsparcia finansowego nie ma jednego prostego sposobu i na ogół musi korzystać z różnych źródeł: kredytów bankowych, często nieosiągalnych ze względu na brak zabezpieczeń lub brak zdolności kredytowej lub dostępnych w niedostatecznej wysokości, leasingu w przypadku nabywania maszyn, urządzeń czy środków transportu lub faktoringu, jeśli dokonuje sprzedaży na termin płatności (wśród małych firm sprzedaż na krótki termin płatności, tj. do 14 dni, praktycznie nie występuje).

Zatem mały przedsiębiorca przystępując do analizy możliwości uzyskania finansowania powinien do rozpatrywanych możliwości finansowania, takich jak kredyty i pożyczki bankowe, pożyczki od rodziny i znajomych, leasing czy zakupy ratalne, włączyć również faktoring i nauczyć się korzystać z dostępnej na rynku oferty.

Marek Matusiak

Gazeta Prawna – Dodatek C z dnia 2008-08-28
www.gazetaprawna.pl/

Faktoring