fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Jak trwoga, to do faktora

Mniejsze firmy najczęściej myślą o faktoringu, dopiero gdy innej możliwości finansowania nie ma. Czy to może być wina zbyt wysokich cen?

Faktoring kojarzony jest zwykle z dużymi przedsiębiorstwami. Małe firmy często przypominają sobie o nim najczęściej dopiero wtedy, kiedy mają kłopoty z płynnością finansową albo nie mogą zdobyć wystarczających kwot z kredytów bankowych.

W takich sytuacjach faktor rzeczywiście pomoże, ponieważ sytuacja ekonomiczno-finansowa klienta odgrywa tutaj rolę drugorzędną, w przeciwieństwie do innych form finansowania.

– Większy nacisk na wiarygodność płatniczą nakładamy przy weryfikacji dłużników, dzięki czemu faktoring często może być metodą na uzyskanie kapitału przez firmy o chwilowo gorszych wynikach finansowych, choć nie jest to regułą – wyjaśnia Jakub Jacaszek, kierownik sprzedaży w Ifis Finance.

Usługi firm faktoringowych dobrze sprawdzają się także w przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność, które chcą zawrzeć korzystny kontrakt, ale nie zrealizują go bez zewnętrznego finansowania oraz tych, które mają duży potencjał produkcyjny i poszukują dodatkowych środków obrotowych do realizacji większych zamówień.

– O faktoringu warto pomyśleć także w sytuacjach, gdy przedsiębiorca ma problemy z zarządzaniem należnościami, ponieważ kontrahenci spóźniają się z płatnościami i trzeba ich często monitować -mówi Benita Wysocka, konsultant w dziale audytu w Baker Tilly Poland.

Bez warunków

Zasadniczo z usługi faktoringu może skorzystać każda firma, która sprzedaje towary lub usługi stałym kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Najważniejszy warunek to posiadanie wiarygodnych kontrahentów. Ponieważ mali przedsiębiorcy często pracują dla małej grupy, a nawet dla jednego kontrahenta, faktorzy obsługujący małe przedsiębiorstwa z reguły nie wymagają większej liczby odbiorców czy też przelewania wszystkich faktur.

– Możliwe jest finansowanie nawet jednego odbiorcy – mówi Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Trzeba jednak pamiętać, że taki odbiorca jest dokładnie weryfikowany i nieakceptowany w przypadku wątpliwości co do jego kondycji finansowej. Ponadto faktorzy często mają swoje preferencje, najczęściej dotyczące wielkości przedsiębiorstw, które chcą obsługiwać, lub branż, które oceniają jako zbyt ryzykowne.

Faktoringu nie można stosować w sprzedaży detalicznej i gotówkowej oraz w przypadku zakazu cesji.

Uwaga na ukryte koszty

Firmy przy wyborze faktora firmy powinny zwrócić uwagę na kilka elementów.

– Warto pamiętać o przejrzystości oferty oraz procedur, elastyczności, czyli poziomie dostosowania do naszych potrzeb, pakiecie usług dodatkowych oraz konstrukcji wynagrodzenia – radzi Agnieszka Kowalik, członek zarządu Pragma Faktoring.

Szczególnie ostatni element może kryć w sobie wiele tajemnic. Cena jest ustalana zawsze indywidualnie i względnie wysoka.

– Należy liczyć się z tym, że koszt uzyskania finansowania z faktoringu jest najczęściej wyższy niż koszt uzyskania finansowania z innych źródeł – mówi Benita Wysocka.

Jej wysokość zależy od wielu elementów, m.in. wielkości obrotów.

– Im większe obroty przekazywane do faktoringu, tym stawki prowizji faktoringowej wyrażonej jako procent faktury brutto są niższe – mówi Mariusz Rdzanek z Marvel Broker. Na niższą cenę wpływa także lepsza kondycja finansowa kontrahentów.

– Łączna wysokość kosztu finansowania dla MSP wynosi od 2 do 4 proc. miesięcznie – szacuje Michał Kinkel.

Należy pamiętać o różnych sposobach naliczania prowizji przez faktorów. Ci więksi oraz banki naliczają najczęściej kilka różnych kosztów, z których część jest stała bez względu na stopień wykorzystania limitu. Natomiast mniejsze niezależne firmy najczęściej stosują jedną stawkę naliczaną za okres finansowania.

Z kolei Jakub Jacaszek wymienia aż trzy grupy opłat: prowizja od obrotu oraz odsetki, opłaty stale, związane z obsługą umowy faktoringowej, a także koszty okołofaktoringowe. Te ostatnie często nie są brane pod uwagę przez przedsiębiorców, a stanowią znaczną część łącznej ceny faktoringu. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieuwzględnianie podobnych opłat w ofertach faktoringowych, które prezentowane są firmom na etapie negocjacji warunków współpracy. Jednak później stanowią integralną część umowy faktoringowej, która na początku może być pomijana.

– Koszty te zawsze znajdą swoje zastosowanie w trakcie trwania umowy, ponieważ naliczane są z tytułu wielu, również standardowych czynności, wynikających z obsługi faktoringu – przestrzega Jakub Jacaszek.

Sylwia Wedziuk

OKIEM EKSPERTA

Drogi, ale dla wszystkich

BENITA WYSOCKA
konsultant w dziale audytu w Baker Tilly Poland

Koszty faktoringu zależą od wielu czynników, takich jak: okres pomiędzy przyjęciem wierzytelności przez faktora a otrzymaniem pieniędzy od odbiorcy faktoranta, średnia wartości brutto przejmowanych przez faktora wierzytelności, wielkość sprzedaży, termin płatności, rodzaj faktoringu, ryzyko związane z niewypłacalnością dłużników, czynności dodatkowe wykonywane przez faktora. Za każdym razem są ustalane indywidualnie. Należy jednak liczyć się z tym, że koszt uzyskania finansowania z faktoringu jest najczęściej wyższy niż koszt uzyskania finansowania z innych źródeł. Na koszt faktoringu wpływ ma także ocena kondycji faktoranta i wiarygodności odbiorców, ale nie wyklucza to dostępu do tych usług żadnym podmiotom. Tym samym faktoring jest usługą uniwersalną – mogą z niego korzystać zarówno podmioty mające ugruntowaną pozycję na rynku, jak również nowo powstałe, podejmujące ryzyko inwestycji. Bez względu na historię działalności firm faktoring jest dobry dla tych w dobrej kondycji finansowej, jak i wykazujących stratę.

Jak_trwoga_to_do_faktora.pdf
Puls Biznesu, 6 grudnia 2011, PulsFirmy s.14
www.pb.pl