fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Jak wylicza się koszty usługi

Porównywanie faktoringu i kredytu może prowadzić do mylnych wniosków.

– W naszej firmie mamy dwa rodzaje opłat. Prowizję stałą, która mieści się w granicach 0,5-3,0 proc., a także prowizję zmienną, która wynosi od 0,03 do 0,07 proc. za każdy dzień finansowania – mówi Julian Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Prowizje naliczane są od faktur przekazywanych do wykupu. Wysokość tych prowizji zależy przede wszystkim od wysokości miesięcznego obrotu przekazanego do faktoringu oraz liczby faktur przekazanych co miesięcznie do wykupu, a także od jakości kontrahentów (płatników). Prowizje są mniejsze, jeżeli kontrahentami są dobrzy płatnicy, a liczba faktur jest niewielka. Maleją one także wraz ze wzrostem obrotów przekazanych do faktoringu.

– Firmy faktoringowe stosują jeszcze wiele prowizji dodatkowych, takich jak prowizja od wartości przyznanego limitu, prowizja za gotowość, prowizja za sprawdzenie nowych kontrahentów, ryczałtowe prowizje naliczane miesięcznie, prowizje za zmianę warunków umowy, prowizje za przelew. Jeżeli chcemy porównać koszt faktoringu u dwóch różnych faktorów, należy oprócz wartości prowizji stałej oraz zmiennej wziąć pod uwagę wszystkie koszty dodatkowe, co przed okresem dłuższej współpracy jest z reguły trudne do oszacowania – zaznacza Julian Kinkel.

Jak wyglądają koszty finansowania przy kredycie obrotowym? Większość banków ustala warunki przyznania go na podstawie historii współpracy z firmą, jej skali działalności i kondycji finansowej, czyli standingu. Najczęściej koszt kredytu to stawka WIBOR plus marża banku, która jest negocjowana indywidualnie.

– Wśród części przedsiębiorców powszechne jest porównywanie kosztów faktoringu z kosztami kredytu bankowego. Ponieważ faktoring nie jest kredytem, a całkowicie inną usługą finansową, takie porównania mogą prowadzić do mylnych wniosków i nawet zniechęcić do korzystania z faktoringu. Faktoring jest potrzebny, jeżeli zwiększona sprzedaż pozwala osiągnąć większy zysk – podsumowuje Julian Kinkel.

Puls Biznesu 19.03.2008 nr 56 (2563) str. 21
www.pb.pl