fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Jak zapewnić bezpieczne sobie źródła finansowania?

Jeśli nasza firma wystawia faktury z długimi terminami płatności, faktoring jest narzędziem, które pozwoli nam nie tylko zapewnić sobie płynność finansową, lecz także stałe finansowanie naszej działalności. Możemy więc wykorzystać go jako główne źródło finansowania naszego biznesu.

Michał Kinkel

Spójrzmy jednak na faktoring nieco inaczej. Załóżmy, że nasza firma posiada w banku dostatecznie wysoki poziom kredytu obrotowego, który wystarcza na bieżące zapotrzebowanie. Leasing finansuje nam zakupy maszyn, natomiast wyprawowane z czasem odpowiednie poziomy kredytów kupieckich u naszych dostawców pozwalają nam na bieżąco zaopatrywać się w niezbędne materiały. Wydawałoby się, że firma w takiej sytuacji nie ma zapotrzebowania na faktoring, gdyż jej płynność finansowa jest zabezpieczona. I rzeczywiście tak jest, pod warunkiem, że wszystko działa w miarę sprawnie i nie występują żadne zdarzenia nadzwyczajne. Pamiętajmy jednak, że prowadzenie każdej firmy wiąże się z dużym ryzykiem, które może wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie. Być może z każdym problemem z osobna jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale jeżeli wystąpią naraz, możemy mieć poważny kłopot. Czasami jedno nieprzewidziane zdarzenie pociąga za sobą kolejne. Jeżeli taka sytuacja nie zostanie na czas opanowana, może doprowadzić do groźnych perturbacji.

Poradzić sobie z finansowaniem i nie zwariować

Banki, które nas kredytują, z reguły podpisują z nami umowy na okres jednego roku. Po tym czasie przeprowadzają analizę i jeżeli wszytko jest w porządku – przedłużają okres kredytowania o kolejny rok. Jeżeli nasz interes rozwija się, mamy prawo sądzić, że poziom kredytowania będzie utrzymany. Pamiętajmy jednak, że bank zawsze może powiedzieć, iż nie przedłuży z nami umowy i prosi o spłatę zadłużenia. I ma do tego pełne prawo, w końcu to on pożyczył nam swoje pieniądze na określony termin i po tym czasie może poprosić o ich zwrot. Kredyt kupiecki u naszych dostawców, rośnie wraz z coraz dłuższą historią terminowej obsługi. Jednak i tu może nastąpić splot różnych okoliczności po stronie naszych dostawców który sprawi, że z dnia na dzień możemy go zostać pozbawieni. Wreszcie nasi odbiorcy – jeżeli płacą w miarę terminowo, wszytko się zazębia. Jeżeli jednak nastąpi opóźnienie w spłacie kilku większych faktur, może to podważyć nasze zdolności płatnicze.

Jeżeli mamy podpisaną umowę faktoringową, to skutki każdej z powyższych sytuacji mogą zostać złagodzone. Faktor analizuje naszych odbiorców, tym samym minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w zapłacie. Jeżeli jednak takowe nastąpią, to współdziałanie z faktorem powinno sprowadzić do szybkiego odzyskania środków.

Dzięki możliwości finansowania faktur kredyt kupiecki nie jest aż tak istotny, gdyż mamy zapewnione środki na płatności gotówkowe. Jeżeli natomiast bank nie przedłuży z nami umowy kredytowej, to może na czas uruchomienia kredytu w innym banku posiłkować się w większym stopniu faktoringiem w celu zapewnienia bieżącej płynności. Wykorzystując faktoring nie jako podstawowe a dodatkowe źródło finansowania, dobrze zadbać o to, aby umowa nie generowała żadnych kosztów stałych. W ten sposób będziemy mogli korzystać z faktoringu w miarę potrzeb, a w okresie, kiedy nie jest ot potrzebne, umowa taka nie będzie dla nas zbędnym kosztem.

gazeta_finansowa_2014_10_24_zrodla_finansowania.pdf
Gazeta Finansowa, 24.10.2014
http://www.gf24.pl

Faktoring