AOW Faktoring nie określa minimalnej wartości faktury. To Klient decyduje kiedy i w jakiej kwocie przekazuje wierzytelności do finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego. Nie stosujemy także ograniczeń co do ilości wykupowanych faktur. Dodatkowo istnieje możliwość finansowania częściowego lub też wymagalnościowego (finansowanie w terminie płatności faktury).

Powrót do FAQ