Faktury są finansowane natychmiast po przedstawieniu ich do wykupu oraz po potwierdzeniu ich akceptacji u Odbiorcy.

Powrót do FAQ