AOW Faktoring stosuje dwa rodzaje opłat:

– prowizję stałą, która mieści się w granicach 0,0-1,0%
– prowizję zmienną, która wynosi od 0,03 do 0,10%, za każdy dzień finansowania.

Prowizje naliczane są od faktur przekazywanych do wykupu. Wysokość tych prowizji zależy przede wszystkim od wysokości miesięcznego obrotu przekazanego do faktoringu oraz liczby faktur przekazanych co miesięcznie do wykupu, a także od jakości kontrahentów (płatników) oraz stosowanych terminów płatności. Prowizje są mniejsze, jeżeli kontrahentami są dobrzy płatnicy, a liczba faktur jest niewielka. Maleją one także wraz ze wzrostem obrotów przekazanych do faktoringu.

Powrót do FAQ