fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Jakie dokumenty są zwykle wymagane do uzyskania finansowania faktoringowego i jakie są ich kryteria

Przedsiębiorca

W dzisiejszych czasach utrzymanie płynności finansowej firmy jest kluczowym elementem sukcesu. W niektórych przypadkach, przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności w zarządzaniu przepływami pieniężnym, szczególnie w przypadku długich terminów płatności. W takich sytuacjach finansowanie faktoringowe może stanowić skuteczną metodę zapewnienia natychmiastowej gotówki, pozwalając firmom uniknąć opóźnień w płatnościach i utrzymać stabilność finansową. Firmy mogą korzystać z niego według własnych potrzeb i dostosowywać jego zakres do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.

Przedsiębiorca

Najczęściej wymaganymi dokumentami do uzyskania finasowania w firmach świadczących usługi faktoringowe są:

 1. Faktury od klientów: są podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę transakcji faktoringowej.
 2. Dowody dostawy towarów lub świadczenia usług: czyli potwierdzenie, że usługa lub dostawa została faktycznie wykonana.
 3. Umowy handlowe: lub umowy sprzedaży bądź zamówienia, które potwierdzają zawarcie transakcji będącej przedmiotem finansowania.
 4. Dokumentacja finansowa: w zależności od sposobu prowadzenia firmy wymagane są w przypadku spółek kapitałowych bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych, lub spółek osobowych książki przychodów i rozchodów oraz PIT, aby ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.
 5. Jednolity Plik Kontrolny (JPK): to format pliku, który zawiera dane dotyczące transakcji dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Zazwyczaj JPK jest wykorzystywane w celu przekazywania informacji o transakcjach podatkowych do organów skarbowych, ale czasami firmy faktoringowe mogą żądać dostarczenia JPK jako części dokumentacji finansowej przed udzieleniem finansowania.
 6. Lista dłużników: instytucje finansujące wymagają listy dłużników wraz z informacjami na temat terminów płatności i kwot zadłużenia aby dokonać ich analizy i nadać odpowiednie limity finansowania.

Kryteria oceny wniosków o finansowanie faktoringowe mogą różnić się w zależności od instytucji finansującej, ale niektóre z nich obejmują:

 1. Dobry stan finansowy: firmy faktoringowe zazwyczaj sprawdzają stan finansowy potencjalnych klientów, aby ocenić ich zdolność do spłaty faktur.
 2. Historię kredytową: firmy finansujące mogą sprawdzać historię kredytową firm oraz ich odbiorców, aby ocenić ryzyko transakcji.
 3. Wpisy w KRD i BIG: Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz (BIG) Biuro Informacji Gospodarczej, to instytucje gromadzące i udostępniające informacje na temat sytuacji finansowej i płatniczej przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Firmy faktoringowe sprawdzają tam historię terminowych płatności swoich potencjalnych klientów.
 4. Ryzyko branżowe: niektóre branże mogą być uważane za bardziej ryzykowne niż inne, co może wpłynąć na decyzję o udzieleniu finansowania.
 5. Wielkość faktur: czasami instytucje finansowe mogą mieć wymagania dotyczące minimalnej wartości faktur, które są akceptowalne do finansowania.
 6. Limit koncentracji: częstymi praktykami firm faktoringowych są wymagania dotyczące wystawiania faktur do określonej liczby odbiorców.
 7. Minimalny poziom sprzedaży: niektóre instytucje faktoringowe mogą wymagać, aby firma klienta osiągnęła określony minimalny poziom sprzedaży lub fakturowanego przychodu miesięcznie lub rocznie.
 8. Sytuacja prawna: firmy muszą być poprawnie zarejestrowane oraz posiadać przejrzysty status prawny aby móc ubiegać się o finansowanie faktoringowe. Niektóre firmy faktoringowe wymagają też określonego minimalnego okresu prowadzenia działalności.

Zdolność do skutecznego uzyskania finansowania faktoringowego zależy w dużej mierze od dostarczenia odpowiedniej dokumentacji oraz spełnienia określonych kryteriów przez przedsiębiorstwo. Przedstawiliśmy typowe dokumenty wymagane przez większość firm finansujących wierzytelności do uzyskania finansowania faktoringowego, takie jak faktury, umowy handlowe i dowody dostawy, oraz przedstawiliśmy istotne kryteria, którymi kierują się instytucje finansujące przy ocenie wniosków. Każda firma faktoringowa ma własne wymagania i kryteria i w każdej zakres wymagań będzie wyglądał inaczej.

Warto podkreślić, że faktoring może być cennym narzędziem dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do środków finansowych. Jednak zanim zdecydujesz się na faktoring, ważne jest, abyś dokładnie zrozumiał proces, koszty i warunki związane z tą formą finansowania. Dzięki temu będziesz mógł podejmować świadome decyzje, które będą służyć najlepiej interesom Twojej firmy.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do AOW FAKTORING S.A. – w ten sposób najszybciej otrzymasz informację jakie czy spełniasz kryteria oraz jakie dokumenty są potrzebne aby podpisać umowę i cieszyć się z korzyści jakie zapewnia faktoring. I co najważniejsze w AOW podpisanie umowy nie wiąże się z jakimkolwiek kosztem. Dopóki nie przekażesz nam faktury do finansowania nie wydasz u nas ani złotówki!