Podstawowym zabezpieczeniem środków wypłacanych przez AOW Faktoring jest finansowana wierzytelność. To na podstawie oceny ryzyka związanego z wypłacalnością Odbiorcy, Faktor podejmuje decyzję o sfinansowaniu określonej wierzytelności. Oprócz tego, zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Faktora, jest weksel z wystawienia Faktoranta. W szczególnych przypadkach (np. świadczenia usługi faktoringu zamówieniowego) stosujemy również zabezpieczenia majątkowe.

Powrót do FAQ