fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Korzyści powinny przewyższać koszty

Faktoring to usługa finansowa skierowana do firm, które sprzedają swoje wyroby bądź usługi z odroczonym terminem płatności, jednocześnie wykazujących zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał obrotowy.

Michał Kinkel ? Takie zapotrzebowanie wynika najczęściej z dwóch powodów: krótszych terminów płatności stosowanych przez naszych dostawców w stosunku do tych stosowanych przez nas i możliwości realizacji większej ilości dodatkowych zleceń ograniczone brakiem dostatecznej ilości kapitału obrotowego.

Inwestycja w rozwój

W obu powyższych przypadkach faktoring pozwala na zachowanie płynności finansowej oraz rozwój prowadzonej działalności. Jednak usługa ta powinna dawać jeszcze szereg innych korzyści, zaczynając od takich usług dodatkowych, jak weryfikacja kontrahentów, inkaso należności. Reasumując, korzyści płynące z korzystania z usługi faktoringu zawsze powinny przewyższać jego koszty.

Mniej dostępny dla MSP

Z usługi faktoringu zawsze łatwiej jest skorzystać dużym podmiotom, które prowadzą sprzedaż do dużej liczby kontrahentów i mają ugruntowaną pozycję na rynku. Natomiast firmy średnie, małe a szczególnie mikro zawsze miały utrudniony dostęp do tej usługi. W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka niezależnych faktorów, którzy wyspecjalizowali się w obsłudze małych firm. Zdecydowanie zwiększyło to dostępność tej usługi, szczególnie dla niniejszych podmiotów.

Nie dla wszystkich

Jednak w związku z panującą od początku 2009 roku sytuacją na rynkach finansowych obecnie dostępność usługi faktoringu jest bardziej ograniczona niż w poprzednich latach. Firmy faktoringowe stosują bardziej restrykcyjne metody oceny ryzyka. Podobnie jak banki oceniają zdolność kredytową, tak firmy faktoringowe oceniają możliwość świadczenia usług faktoringowych dla potencjalnego
klienta. Niektóre przesłanki wykluczają możliwość faktoringu.

Zahamowanie rozwoju

Najczęściej są to zakazy cesji wierzytelności lub częste wzajemne potrącenia i kompensaty. Duże trudności w uzyskaniu faktoringu mają firmy zadłużone, zagrożone ryzykiem wystąpienia zajęć komorniczych lub upadłości. Kolejnym czynnikiem ograniczającym jest dużo bardziej ostrożne przyznawanie przez firmy ubezpieczeniowe limitów dla poszczególnych płatników, co mocno zahamowało wcześniejszy dynamiczny rozwój usługi faktoringu bez regresu, czyli z przejęciem ryzyka ewentualnej niewypłacalności naszego kontrahenta.

Alternatywne rozwiązanie

Wiele mikro i małych firm ma obecnie duże trudności z uzyskaniem finansowania bankowego. Faktoring jest dobrym sposobem na zapewnienie sobie finansowania w przypadku gdy bank odmówił udzielenia/przedłużenia kredytu obrotowego lub mocno obniżył jego limit.

Kto może skorzystać?

Szansę na znalezienie sobie faktora mają te z nich, które prowadzą sprzedaż do minimum kilku stałych odbiorców i tym samym zapewniają odpowiednie rozdrobnienie finansowanych faktur, ograniczając tym samym ryzyko dla faktora. Z drugiej strony mogą to być również podmioty współpracujące tylko z jednym dużym odbiorcą, będącym jednak w bardzo dobrej, łatwej do weryfikacji, sytuacji finansowej. Do tego typu odbiorców zalicza się przede wszystkim wszelkiego rodzaju instytucje samorządowe i Skarbu Państwa, średnie i duże przedsiębiorstwa giełdowe oraz pozagiełdowe o uznanej pozycji rynkowej.

Będzie łatwiej

W miarę rozwoju w Polsce systemów umożliwiających sprawdzanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rodzaju biur informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych, Krajowego Rejestru Sądowego i branżowych portali zbierających opinie o ich uczestnikach oraz rozwoju oferty firm ubezpieczeniowych będzie rosła zdolność faktorów do oceny standingu finansowego przedsiębiorstw i tym samym dostępność faktoringu dla podmiotów zainteresowanych tą usługą.

Autor jest prezesem zarządu AOW Faktoring Sp. z o.o.

Gazeta Finansowa z dnia 2009-09-04 Biznes Raport: Faktoring
www.gazetafinansowa.pl/