fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Korzyści z faktoringu

NATYCHMIASTOWA GOTÓWKA

 • Otrzymujesz zapłatę za faktury nawet w dniu ich wystawienia.


PEŁNA KONTROLA ORAZ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FIRMY

 • Sam decydujesz kiedy i które faktury chcesz przekazać do finansowania.


OGRANICZENIE ZŁYCH DŁUGÓW

 • AOW Faktoring analizuje każdego kontrahenta przekazanego do faktoringu i informuje o ewentualnych zagrożeniach związanych z udzieleniem mu kredytu kupieckiego.


PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

 • Znaczne ograniczenie, bądź wyeliminowanie kosztów związanych z monitorowaniem oraz inkasem faktur.


KORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA DŁUŻSZYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI

 • Możesz zwiększać sprzedaż poprzez oferowanie dłuższych terminów płatności swoim klientom – bez negatywnych skutków dla płynności finansowej firmy.


NIEOGRANICZONY KAPITAŁ

 • Faktoring to jedyne źródło finansowania bieżącej działalności firmy, rosnące wraz ze zwiększającą się sprzedażą. Wzrost sprzedaży i wartości wystawianych faktur oznacza rosnącą ilość dostępnej gotówki.


KORZYSTAJ ZE SKONTA PRZY PŁATNOŚCIACH GOTÓWKOWYCH

 • Dzięki środkom uzyskanym z faktoringu możesz oferować zapłatę gotówką za kupowane towary i usługi, negocjując z tego tytułu rabaty, często przekraczające koszt faktoringu.


POPRAWA STRUKTURY BILANSU

 • Faktoring to nie pożyczka. Nie zwiększa zadłużenia firmy i nie generuje miesięcznych rat. Za to poprawia jakość i strukturę należności, co wpływa na większe możliwości uzyskania również innego finansowania, takiego jak kredyt lub leasing.


WYKORZYSTAJ WIARYGODNOŚĆ SWOICH KLIENTÓW

 • Nie musisz mieć wysokiej zdolności kredytowej oraz dłuższej historii prowadzenia działalności. Jeżeli Twoje produkty/usługi sprzedajesz wiarygodnym kontrahentom to możesz liczyć na potrzebne finansowanie.


ŻADNYCH DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

 • Po procesie akceptacji Odbiorców i nadaniu limitów, możesz zacząć lub zakończyć przekazywanie faktur do finansowania w każdej chwili.


PRZEGLĄD ORAZ EWENTUALNA KOREKTA PROCESU SPRZEDAŻY ORAZ FAKTUROWANIA

 • Przy wykorzystaniu narzędzi i dokumentacji AOW całkowicie eliminujesz ryzyko opóźnienia lub braku zapłaty ze względów formalno-prawnych.


ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ

 • W razie braku zapłaty ze strony Twoich klientów nasza kancelaria prawna, doświadczona w zakresie spraw gospodarczych, może zająć się windykacją sądowo-komorniczą.