fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Kredyt czy faktoring?

Oba produkty ? kredyt i faktoring, pomimo zbieżnej funkcji podstawowej, czyli finansowania działalności przedsiębiorstwa, są trudne do porównania. Faktoring zapewnia szereg usług dodatkowych. Co więcej dostępność tych dwóch produktów zależy od różnych czynników.

Michał Kinkel ? W przypadku kredytu obrotowego, który najłatwiej porównać do faktoringu, firma oceniania jest pod kątem zdolności kredytowej oraz musi przedstawić bankowi odpowiednie zabezpieczenia, najczęściej na majątku trwałym. Brak takowych zabezpieczeń bądź brak zdolności kredytowej sprawia, że możliwość pozyskania kredytu obrotowego staje się niemożliwa. Natomiast do uruchomienia umowy faktoringowej koniecznym warunkiem jest sprzedaż do wiarygodnych kontrahentów. Firma nie musi posiadać majątku trwałego, ponieważ zabezpieczeniem jest sprzedawana faktura. Należy również zaznaczyć że firma ubiegająca się o faktoring bankowy musi często spełnić podobne warunki jak przy kredycie obrotowym. Różnica polega głównie na możliwości uzyskania wyższych limitów finansowania niż w przypadku kredytu.

Drożej ale bezpieczniej

Jeżeli firma posiada zdolność kredytową, odpowiedni majątek trwały oraz prowadzi sprzedaż do renomowanych podmiotów może wybierać pomiędzy kredytem obrotowym oraz faktoringiem. Kredyt obrotowy zapewnia nam dopływ środków obrotowych i na tym w zasadzie koniec. Jego zasadniczą zaletą jest stosunkowo niski koszt. Z racji usług dodatkowych towarzyszących faktoringowi, takich jak inkaso faktur, prowadzenie kont rozliczeniowych, ewentualne przejęcie ryzyka niewypłacalności, weryfikacja kontrahentów produkt ten jest z pewnością droższy od kredytu. Znacznie podnosi on jednak bezpieczeństwo obrotu oraz zapewnia wysoki poziom usług związanych z inkasem należności. Firma faktoringowa prowadzi również aktywną windykację przedsądową wykupionych faktur oraz może przejąć na siebie windykację sądowo-komorniczą.

Sezonowość i atrakcyjność

Różnica w koszcie ulega zmniejszeniu jeżeli działalność firmy można uznać w pewnym stopniu za sezonową. Jeżeli zapotrzebowanie na zwiększone finansowania występuje tylko przez kilka miesięcy w roku, faktoring staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Podpisanie umowy kredytowej pociąga za sobą pewne koszty stałe, a brak wykorzystania przyznanego limitu kredytowego również pociąga za sobą określone koszty. W przypadku faktoringu u części firm faktoringowych firma płaci prowizję od faktur przekazanych do wykupu, a jeżeli takich faktur nie ma to nie powstają żadne dodatkowe koszty.

W przypadku firmy, która dynamicznie zwiększa swoje obroty lub gdy występuje sezonowość prowadzonej działalności faktoring zapewne okaże się dużo bardziej elastycznym rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie płynności. Jeżeli natomiast mamy odpowiedni majątek a nasza działalność jest stabilna kredyt obrotowy głównie ze względu na koszt okaże się bardziej atrakcyjny.

Autor jest wiceprezesem zarządu AOW Faktoring

Gazeta Finansowa z dnia 06.06.2008
www.gazetafinansowa.pl

Faktoring