fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Kredyt i faktoring dla mikroprzedsiębiorcy

bankomat

bankomat

Jednym z podstawowych problemów mikro i małych firm jest zachowanie bieżącej płynności finansowej przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju. Małe firmy nie mają najczęściej zakumulowanych odpowiednich kapitałów własnych, które mogą zapełnić powstające co jakiś czas luki finansowe. A takie powstają na przykład kiedy spływa na raz więcej zamówień, lub gdy nasi klienci nie płacą na czas.Przecież chyba każdy przedsiębiorca boryka się z opóźnionymi płatnościami od swoich odbiorców. Sposobem radzenia sobie z okresowym brakiem środków jest znalezienie odpowiedniego źródła finansowania. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z różnych źródeł np. banku w postaci kredytu czy niebankowego faktora w postaci faktoringu. Pamiętajmy jednak, że to zupełnie inne produkty, a ich przyznawanie odbywa się na odmiennych zasadach. Dostępność usług bankowych dedykowanych dla mikro i małych firm, szczególnie tych w początkowej fazie rozwoju jest mocno ograniczona. Często kończy się na prowadzeniu rachunku bankowego z niewielkim limitem debetowym oraz jednym lub dwoma leasingami.

Problemem w uzyskaniu odpowiedniego kredytu są bariery w postaci stażu na rynku, dobrej kondycji finansowej firmy starającej się o kredyt, wymagania odnośnie zabezpieczeń oraz skomplikowanej procedury jego pozyskania. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie kredytu nie jest możliwe, jednak najczęściej trzeba spełniać wszystkie powyższe wymagania. Pamiętajmy też, że kredyt zaciągany jest na określony czas, a spłaty następują w równych miesięcznych ratach, niezależnie od tego czy biznes idzie dobrze czy nie. Takie rozwiązanie bywa kłopotliwe jeśli sprzedaż nie zawsze jest na tym samym poziomie np. w przypadku sezonowości. Dobrze zatem pomyśleć o zapewnieniu sobie więcej niż jednego źródła finansowania. Faktoring można zastosować w każdej, nawet najmniejszej firmie. Jedyny warunek to sprzedaż z odroczonym terminem płatności do wiarygodnych, wypłacalnych odbiorców. Może być on dodatkowym instrumentem, pomocnym w uzyskaniu pieniędzy potrzebnych na rozwój czy też bieżące funkcjonowanie firmy.

Faktoring w przeciwieństwie do kredytu może być stosowany w firmach, gdzie nie można ustanowić dodatkowych zabezpieczeń, oraz tam gdzie występują trudności z płynnością finansową. Jest to narzędzie zdecydowanie bardziej elastyczne. Poza tym faktoring w odróżnieniu od kredytu oferuje szereg usług dodatkowych w tym również zarządzanie należnościami. Szczególne znaczenie ma to w przypadku spraw związanych z brakiem zapłat w terminie płatności. To firma faktoringowa przejmuje obowiązki związane ze ściąganiem z dłużnika należności, co pozwala wystawcy faktury zachować pozytywne relacje z odbiorcą. W przypadku kredytu, bank nie jest zainteresowany nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów z odbiorcami. Nie interesują go również problemy przedsiębiorcy ze ściąganiem przeterminowanych płatności czy sezonowością sprzedaży. Jedyną istotną rzeczą jest dla niego terminowa obsługa kredytu.

Jeśli firma działa na rynku od dłuższego czasu i może pochwalić się dobrą historią, to z pewnością, może liczyć na przyznanie kredytu, ponieważ banki oceniają to, co działo się z firmą w przeszłości. Niebankowa firma faktoringowa zainteresowana jest głównie przyszłością swojego klienta, jego możliwościami rozwoju i powiększania sprzedaży oraz bezpieczeństwem w relacjach między sprzedającym a kupującym. Kredyt i faktoring mają często podobne zadanie – mają doprowadzić do stabilizacji finansowej lub pozwolić firmie na przeznaczenie dodatkowych środków na jej rozwój. Różnią się zasadami przyznawania, elastycznością obsługi i kosztami. Pozyskanie kredytu wiąże się najczęściej z mniejszymi kosztami niż faktoring, ale otrzymuje się również mniej. Faktoring zapewnia mianowicie usługi dodatkowe w postaci badania kondycji finansowej odbiorców, informacji on-line o stanie należności, inkasa faktur, a w przypadku opóźnienia w zapłacie również ich windykacji.

Faktoring jest więc droższy od kredytu ale oprócz samego finansowania oferuje w zamian znacznie więcej. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być jednoczesne korzystanie z produktów finansowych w postaci zarówno kredytu jak i faktoringu, wykorzystując je do odmiennych zadań. Kredyt najlepiej wykorzystać na rozwój firmy natomiast faktoring do bieżącego finansowania naszej działalności. Zastosowanie obu produktów jednocześnie pozwoli nam na utrzymanie dobrej płynności finansowej, sprawną i bezpieczną obsługę realizowanych transakcji oraz wzrost i rozwój naszej firmy.