fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Kto ma płacić VAT od długu

Pomysł wprowadzenia VAT na obrót wierzytelnościami krytykuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wyrażane są jednak również opinie, że poprawka była potrzebna i doprecyzowuje przepisy.

Wśród poprawek do ustawy o VAT przyjętych przez Senat 1 kwietnia znalazł się przepis, który do katalogu usług finansowych niezwolnionych z VAT dodał obrót wierzytelnościami (kupno i sprzedaż). Branża windykacyjna nie kryje zaskoczenia stanowiskiem Senatu, zaś Ministerstwo Finansów, z którym konsultowano poprawkę, tłumaczy, że doprecyzowuje ona przepisy. Poprawka natychmiast wywołała wśród czytelników „Gazety Prawnej” dyskusje związane z obrotem wierzytelnościami i rynkiem finansowym (o sprawie pisaliśmy m.in. w „GP” z 7 i 11 kwietnia br.).

Zdaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zmiana jest przejawem wyjątkowej nonszalancji i niefrasobliwości legislacyjnej. Zamiast doprecyzowywać przepisy, rozszerza w istotny sposób obowiązek podatkowy i czyni to w sposób niedopuszczalnie nieprzemyślany, powodując jedynie zamęt i zamieszanie.

„Zgodnie z kodeksem cywilnym przelew wierzytelności nie jest ani sprzedażą towarów, ani usługą. Nie podlega więc w ogóle przepisom ustawy o VAT. Jeśli jednak w rozumieniu ustawy o VAT jest to usługa, to powinna zostać zwolniona z podatku. Nie jest to bowiem usługa ściągania długów, bowiem nabywca wierzytelności ściąga je na własną rzecz. Nie świadczy więc nikomu usług” uważa Mirosława Szakun, doradca prawny KPF w Polsce.

W branży nie ma jednak jednomyślności. Według Juliana Kinkela, prezesa Agencji Obrotu Wierzytelnościami Kinkel i Masłowski, ustalenie w ustawie, czy obrót wierzytelnościami jest opodatkowany VAT czy nie jest korzystny dla bezpieczeństwa podatkowego firm biorących w nim udział.

„Trudno cieszyć się z opodatkowania naszych usług, jednak z punktu widzenia podatkowego sytuacja staje się dużo jaśniejsza” mówi Julian Kinkel. Jego zdaniem, za świadczącą usługę należy uznać profesjonalną firmę nabywającą wierzytelności, opodatkowaniu powinna zaś podlegać jej prowizja ustalona między stronami.

Marcin Musiał

Gazeta Prawna nr 71 (1436), 12 kwiecień 2005, Podatki, strona 5
www.gazetaprawna.pl