fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Mali a duzi faktorzy – różnice i podobieństwa

Do 2000 r. mali faktorzy praktycznie nie występowali na polskim rynku. Faktoring oferowały banki oraz duże, zależne od banku lub innej instytucji finansowej firmy faktoringowe, które kierowały swoją ofertę do firm dużych i średnich. Po 2000 r. część firm zajmujących się wcześniej głównie obrotem wierzytelnościami wprowadziło do swojej oferty faktoring.

Z czasem niektóre z nich zdecydowały się skoncentrować na oferowaniu tylko faktoringu, przekształcając się we w pełni profesjonalnych faktorów. Dzięki temu faktoring stał się dostępny dla szerokiego grona mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wcześniej pomimo zapotrzebowania były z tego rynku wykluczone.

Oferta i technologia

Podobieństwa małych i dużych faktorów dotyczą przede wszystkim oferty oraz technologii faktoringowej. Wraz z profesjonalizacją małych faktorów ich oferta pod względem rodzajów oferowanego faktoringu uległa rozszerzeniu oraz ujednoliceniu. Obecnie znaleźć w niej można niemal wszystkie rodzaje faktoringu, takie jak z regresem, bez regresu, eksportowy, wymagalnościowy oraz zamówieniowy. Podobna jest również stosowana technologia faktoringowa. Mali faktorzy, szczególnie ci skoncentrowani na świadczeniu usług faktoringowych, wdrożyli w międzyczasie profesjonalne systemy faktoringowe, znacznie poprawiając tym samym jakość obsługi klienta.

Stawiane wymogi

Różnic natomiast należy głównie upatrywać w wymogach stawianych potencjalnym klientom. Duzi faktorzy obsługują głównie firmy średnie i duże. Specyfika obsługi tych firm wymaga odpowiednich procedur. Dotyczą one przede wszystkim odpowiednio wysokiego miesięcznego obrotu przekazywanego do finansowania. Dalej istnieją wymogi dotyczące minimalnej ilości kontrahentów, których musi posiadać klient. Sposób naliczania prowizji jest tak skonstruowany, że pociąga za sobą mniejsze lub większe koszty stałe. Z drugiej strony koszt faktoringu musi być utrzymany na odpowiednio niskim poziomie, ponieważ firmy duże mają często kilka alternatywnych możliwości finansowania bieżącej działalności.

Dostosowanie procedur

Mali faktorzy, którzy obsługują głównie rynek mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw musieli z kolei dostosować swoje procedury do obsługi tego segmentu rynku, który z punktu widzenia faktora cechuje przede wszystkim większa zmienność, różnorodność, brak określonych ujednoliconych procedur działania oraz zwiększony poziom ryzyka. Dlatego też ich oferta cechuje się dużo większą elastycznością oraz indywidualną oceną ryzyka poszczególnych klientów. Pozwala to zdecydowanie zwiększyć dostępność faktoringu, szczególnie dla najmniejszych podmiotów, które nie są w stanie sprostać sztywnym wymogom stawianym przez dużych faktorów. Ze względu na wspomniane wcześniej większe ryzyko wyższy jest też koszt faktoringu, jednak umowa z reguły nie przewiduje żadnych kosztów stałych, co pozwala dostosować jego poziom do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe.

Specjalizacja faktorów

Na świecie, na przykład w USA, można zaobserwować daleko idącą specjalizację faktorów. Istnieją całe grupy, szczególnie małych firm faktoringowych, które specjalizują się w obsłudze tylko jednej branży, takiej jak transportowa, budowlana, dentystyczna, obrotu nieruchomościami lub szerzej służby zdrowia, zbrojeniówki, wierzytelności Skarbu Państwa. Natomiast w Polsce specjalizacja w obsłudze poszczególnych branż jeszcze się nie wykształciła, zarówno jeżeli chodzi o dużych, jak i małych faktorów poza jedną – wierzytelności służby zdrowia. Pozostałe firmy faktoringowe można raczej podzielić pod kątem segmentu, do którego kierują swoją usługę, tj. firm dużych, średnich lub małych.

Autor jest prezesem zarządu AOW Faktoring Sp. z o.o.

MALI_A_DUZI_FAKTORZY_roznice_i_podobienstwa.pdf
Gazeta finansowa z dnia 2010.06.11
www.gf24.pl