fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Kategoria: Media o nas

Jeśli faktoring, to nie w banku

Duże instytucje finansowe nie mają oferty, która przyciągnęłaby najmniejsze spółki. Ten kawałek tortu zabiorą im ci, którzy wiedzą, jak to robić. W przeciwieństwie do kredytu nie obciąża bilansu firmy. Z góry wiadomo, ile kosztuje. Nie wiąże się z koniecznością wykazywania bardzo dobrej zdolności kredytowej. Poprawia płynność. Faktoring to bardzo korzystna usługa dla mikroprzedsiębiorców, którzy potrzebują pieniędzy na finansowanie bieżących zakupów, a często obarczeni są długimi terminami płatności ze strony większych i silniejszych kontrahentów. Tylko co

» czytaj całość

Faktoring dostępny nie tylko u faktorów

Najmniejszy biznes obsłuży niewielu niezależnych faktorów. Ale mikrofirmy mogą znaleźć wsparcie nie tylko w podmiotach specjalizujących się w tej usłudze. Finansowanie faktoringiem to dzisiaj – teoretycznie – najlepsze rozwiązanie dla mikrofirm. – Zazwyczaj ze względu na krótki czas działania i brak możliwości udokumentowania stabilnej sytuacji niedostępne są dla nich inne narzędzia finansowania, jak kredyt czy leasing – zwraca uwagę Piotr Gąsiorowski, prezes eFaktora. A może być jeszcze trudniej, bo banki w ostatniej ankiecie Narodowego Banku

» czytaj całość

Mniej znane i nie dla każdego

Cichy, odwrócony, eksportowy, kontraktowy – to rozwiązania głównie dla dużych firm w dobrej kondycji finansowej. Są rzadziej stosowane niż bardziej znane rodzaje faktoringu, ponieważ są droższe i wymagają spełnienia wielu warunków. Najbardziej znanymi formami są faktoring pełny i niepełny. Ale są też inne opcje, takie jak np. faktoring cichy, dla firm o bardzo dobrej kondycji finansowej. W tym rodzaju faktoringu dłużnik reguluje zobowiązanie bądź to na dotychczasowe konto swojego dostawcy towaru/usługi, bądź nieświadomie na konto

» czytaj całość

Finansowa troska o biznes

Kredytowanie, jak i faktoringowanie są bezpieczne jeżeli wykorzystujemy je w sposób właściwy oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Każda firma posługująca się produktami kredytowymi powinna mieć dostęp również do faktoringu. Tym bardziej, że są one względem siebie komplementarne. W ramach umowy przedsiębiorca może przelać na firmę faktoringową swoja faktury. W zamian otrzymuje szereg korzyści. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że najważniejszą jest uzyskanie od razu środków finansowych, na które w innym przypadku musiałby czekać co

» czytaj całość

Biznes bezpieczniejszy z fachowym wsparciem

Wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie oferuje faktor, pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu frmy, ocenę nowych kontrahentów, poprawę dyscypliny płatniczej klientów, odciążenie lub całkowite wyeliminowanie stanowiska odpowiedzialnego za windykację, fachową obsługę prawną. Najczęściej wybierany jest faktoring z regresem, inaczej bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy, czyli faktoring niepełny. Klient zgłasza faktorowi chęć zbycia swoich wierzytelności, które przysługują mu od określonych odbiorców, a ten będzie finansował jego należności. Drugą najczęściej oferowaną usługą jest faktoring pełny, inaczej bez regresu, z

» czytaj całość

Nowe obligacje AOW Faktoring na Catalyst

Czerwcowa emisja obligacji spółki faktoringowej przyniosła spółce 2 mln zł wobec 5 mln zł oferowanych. Wcześniej, ani później AOW nie miał problemów z pozyskiwaniem z emisji pełnej puli. Od czasu, gdy w lutym 2014 r. spółka musiała wykupić obligacje warte 10 mln zł, co zmusiło ją do ograniczenia skali operacji, a później odbiło się na osiąganych wynikach, AOW Faktoring przeprowadzał emisje o wartości 5 mln zł i wszystkie z nich plasował w całości. Wyjątkiem była

» czytaj całość

Faktor – cichy strażnik naszych należności

Do niedawna dominowało przekonanie, że faktoring jest rozwiązaniem korzystnym wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Postępująca dywersyfikacja usług i obniżanie wymogów wstępnych sprawiło jednak, że stał się on dostępny również dla firm z sektora MŚP. Wciąż jednak ta forma finansowania budzi wiele obaw, często mylnie kojarzona z windykacją lub obrotem ,złymi” długami. Zupełnie niesłusznie! Faktoring przeterminowanych faktur, czyli wykup przez instytucję finansową nieprzeterminowanych należności z tytułu dostarczanych towarów lub usług ma już w Polsce ponad 20-letnia tradycję.

» czytaj całość

Mniejsi drożej płacą za faktoring

Coraz więcej faktorów oferuje swoje usługi również najmniejszym przedsiębiorcom. Wśród wielu firm wciąż jednak pokutuje przekonanie, że faktoring jest dla nich za drogi. Zapytaliśmy pięć podmiotów specjalizujących się w obsłudze najmniejszych przedsiębiorstw, ile kosztuje takie finansowanie. Więksi mają taniej, czyli ile kosztuje faktoring jednorazowy? Chodziło o faktoring cukierni, która ma pięciu odbiorców w postaci sklepów spożywczych i wystawia im na sprzedaż swoich produktów raz w miesiącu w sumie pięć faktur, po 20 tys. zł każda,

» czytaj całość

Faktoring otwiera się na usługi dla sektora MSP

Na rynek wchodzą nowi gracze specjalizujący się w obsłudze mniejszych przedsiębiorstw. Maja ofertę skrojoną pod potrzeby właśnie tej grupy, która coraz chętniej korzysta z tego typu instrumentów. W ciągu trzech kwartałów tego roku firmy działające na rynku faktoringu sfinansowały wierzytelności na kwotę ponad 96mld zł, czyli o 17proc. większą niż w roku ubiegłym . Tym samym osiągnęły wartość równą wygenerowanej w całym 2013 r. W ostatnich latach tempo rozwoju faktoringu co roku jest dwucyfrowe –

» czytaj całość