Więcej pieniędzy w AOW Faktoring

Na koniec półrocza spółka posiadała 3,2 mln zł gotówki do czego przyczyniło się przede wszystkim 4,1 mln zł cash flow operacyjnego oraz 2 mln zł z czerwcowej emisji obligacji. Wyższe o około 3 mln zł saldo środków pieniężnych niż pół roku i rok temu to właściwie największa i zarazem najważniejsza zmiana w bilansie faktoringowej spółki. […]

Więcej

W ścisłej czołówce

Faktoring pojawił się na polskim rynku wraz ze zmianami gospodarczymi w 1990 r. Pierwszym bankiem oferującym usługi faktoringowe był Bank Gospodarstwa Krajowego. Następnie dołączyły banki komercyjne: PEKAO SA i Bank Śląski. Jako nowy instrument krótkoterminowego finansowania faktoring w bezpośredni sposób przyczynił się do wzrostu płynności w kontaktach handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Michał Kinkel Dobrze rozwinięty sektor […]

Więcej

Jak zapewnić bezpieczne sobie źródła finansowania?

Jeśli nasza firma wystawia faktury z długimi terminami płatności, faktoring jest narzędziem, które pozwoli nam nie tylko zapewnić sobie płynność finansową, lecz także stałe finansowanie naszej działalności. Możemy więc wykorzystać go jako główne źródło finansowania naszego biznesu. Michał Kinkel Spójrzmy jednak na faktoring nieco inaczej. Załóżmy, że nasza firma posiada w banku dostatecznie wysoki poziom kredytu […]

Więcej

Usługa opłacalna dla bardzo wielu firm

Faktoring to narzędzie finansowe dla małych i dużych firm, na każdym etapie ich rozwoju. Jest relatywnie proste w zastosowaniu i zapewnia szereg korzyści, takich jak szybki dostęp do gotówki, czy bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Wykorzystany w sposób umiejętny, pozwala zbudować pozytywne relacje zarówno z dostawcami jak i odbiorcami, zapewniając jednocześnie płynność finansową która jest kluczowa dla […]

Więcej

Skuteczne rozwiązanie, ale czy dla wszystkich?

Faktoring to nowoczesne i przyjazne narzędzie finansowe. Nadaje się dla firm małych i dużych na praktycznie każdym etapie rozwoju. Michal Kinkel Jest proste w zastosowaniu i zapewnia szereg korzyści, takich jak szybki dostęp do gotówki, bezpieczeństwo prowadzenia działalności, swobodę w decydowaniu, kiedy i ile środków z wystawionych faktur chcemy uruchomić. Wykorzystany w sposób umiejętny, pozwala […]

Więcej

AOW Faktoring poprawiło EBIT o 13 proc.

Spółka zakończyła poprzedni rok z 7,46 mln zł zysku operacyjnego i 3,27 mln zł zysku netto. Dwa miesiące po zamknięciu bilansu AOW wykupiło obligacje na 10 mln zł. … więcej na: www.obligacje.pl www.obligacje.plhttp://obligacje.pl/news/2499/aow-faktoring-poprawilo-ebit-o-13-proc.html Michał KinkelPrezes Zarządu AOW Faktoring S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył program EMBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illions at […]

Więcej

Przedsiębiorco, uważaj na to zjawisko!

Zatory płatnicze często pojawiają się nagle, gdy w pewnym momencie nawarstwia się na siebie kilka niesprzyjających okoliczności. Z każdą z nich z osobna pewnie można by sobie jakoś poradzić, ale gdy wystąpią łącznie, potrafią nawet zagrozić dalszemu funkcjonowaniu firmy. Michał Kinkel – Jako przykład niech posłuży nam zbieg dwóch typowych, z osobna wydaje się niegroźnych […]

Więcej

Najniższa cena nie zawsze idzie w parze z najwyższą jakością

Faktoring – Przedsiębiorstwo dostaje dostęp do finansowania, ale też do wielu usług dodatkowych. I w dużej mierze od ich zakresu zależą ostateczne koszty. W przypadku najmniejszych firm mogą sięgać nawet 5 proc. Ile firma zapłaci za faktoring? Nie ma jednej ceny. Opłaty są ustalane indywidualnie. Zależą oczywiście od polityki instytucji oferującej usługę, ale też od […]

Więcej

Nie tylko wykup nieprzeterminowanych wierzytelności

Nie tylko wykup nieprzeterminowanych wierzytelności, sprawdź co jeszcze jest do zaoferowania  Faktoring to szerokie spectrum usług i tylko od przedsiębiorcy zależy, w jakim stopniu wykorzysta on wszystkie jego zalety. Tłumaczy to obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój tej formy finansowania. Pomimo spowolnienia aktywności gospodarczej faktoring notuje coroczne, dwucyfrowe wzrosty. Świadczy to o tym że jest […]

Więcej