AOW Faktoring

18.06.2012

Alternatywa dla kredytu obrotowego

Rodzaj wybieranego faktoringu powinien być dopasowany do potrzeb danej firmy.

Faktoring jest przeznaczony dla firm z sektora b2b (business-to-business). - Aby skorzystać z faktoringu, firma musi przede wszystkim sprzedawać towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Dobrze jest, gdy ma również zróżnicowany portfel odbiorców, a sprzedawane towary lub usługi nie podlegają częstym reklamacjom i zwrotom - tłumaczy Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Zanim dana firma zacznie ubiegać się o faktoring, powinna przeprowadzić wewnętrzną analizę potrzeb. - Powinna rozważyć takie kwestie, jak czy występują problemy z płynnością, z regulowaniem zobowiązań w terminie, czy też występują opóźnienia w płatnościach - mówi Sebastian Grabek, dyrektor Departamentu Faktoringu HSBC Bank Polska. - Ważne jest też, w jaki sposób dana firma zabezpiecza ryzyko związane z należnościami i jak brak zapłaty od jednego lub kilku odbiorców wpływa na jej sytuację - dodaje.

Dopiero po przeprowadzeniu takiej analizy przedsiębiorca może zapoznać się z dostępną ofertą.

- Przedstawiciel faktora sprawdzi, czy firma kwalifikuje się do faktoringu, i zaproponuje właściwą strukturę transakcji - mówi Mariusz Wiśniewski, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Credit Agricole Commercial Finance Polska.

Klient który zdecyduje się na faktoring, musi działać w branży, która jest akceptowana przez firmy faktoringowe. A jak podkreśla Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring, branżami uznawanymi przez faktorów za „faktorowalne" są np. handel, produkcja przemysłowa, meblarska, a branżami „niefaktorowalnymi" m.in. transport, budownictwo, branża finansowa.

- Oczywiście istnieją odstępstwa od reguły. Możemy więc znaleźć faktorów, którzy specjalizują się w obsłudze branż uznawanych za trudne - dodaje Michał Kinkel.

W przypadku faktoringu zabezpieczeniem transakcji jest najczęściej wystawiona faktura. W przeciwieństwie do kredytu firma nie musi posiadać istotnego majątku czy też innych twardych zabezpieczeń. Faktor przed udzieleniem finansowania bada przede wszystkim wiarygodność odbiorców i bezpieczeństwo transakcji. W odróżnieniu od kredytu linia faktoringowa może zostać przyznana firmie o słabszej sytuacji ekonomicznej, ponieważ źródłem spłat są odbiorcy, a nie klient.

- Minimalne warunki transakcji faktoringowej, zróżnicowane pomiędzy instytucjami finansowymi, z reguły dotyczą minimalnych poziomów obrotów objętych transakcją faktoringowa oraz liczbą kontrahentów obsługiwanych w ramach faktoringu - mówi Łukasz Tacik odpowiedzialny za faktoring w PBP Banku.

Jeżeli klient spełnia te kryteria, składa wniosek i przedstawia dokumenty. - Należy złożyć wniosek o limit faktoringowy wraz z pełną informacją niezbędną do oceny transakcji faktoringowej i sytuacji finansowej klienta. Bardzo istotnym elementem jest dołączenie struktury należności prezentującej portfel dłużników - mówi Anna Panasiuk menedżer sprzedaży w Departamencie Bankowości Korporacyjnej w banku DnB Nord.

KATARZYNA OSTROWSKA

Źródło: Rzeczpospolita, 18.06.2012, s. B12

‹ powrót do Media o nas

Infolinia AOW: 34 372 04 76
Kontakt w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00
Pogotowie Faktoringowe: 34 343 55 40
Potrzebujesz gotówki na bieżącą działalność? Masz pytania?
Wyślij nr telefonu:
Konsultant do Ciebie oddzwoni
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami!