fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Michał Kinkel w Komisji PZZW

Walne Zgromadzenie PZZW

14 września 2021 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, na którym Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring, został wybrany do Komisji Etyki Związku. Spotkanie zaowocowały zapowiedzią zwiększenia działań edukacyjnych w zakresie świadomości społecznej o etapach windykacji, relacji wierzyciel-dłużnik, zagrożeniach związanych ze spiralą zadłużenia czy odwlekaniem spłaty długów. Więcej