fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Mniejsi drożej płacą za faktoring

Coraz więcej faktorów oferuje swoje usługi również najmniejszym przedsiębiorcom. Wśród wielu firm wciąż jednak pokutuje przekonanie, że faktoring jest dla nich za drogi. Zapytaliśmy pięć podmiotów specjalizujących się w obsłudze najmniejszych przedsiębiorstw, ile kosztuje takie finansowanie.

Więksi mają taniej, czyli ile kosztuje faktoring jednorazowy?

Chodziło o faktoring cukierni, która ma pięciu odbiorców w postaci sklepów spożywczych i wystawia im na sprzedaż swoich produktów raz w miesiącu w sumie pięć faktur, po 20 tys. zł każda, z terminem płatności 60 dni. Zakładamy, że sytuacja finansowa zarówno samej cukierni, jak i jej kontrahentów jest dobra – nigdy nie było problemów z płatnościami.

Kosztów faktoringu z 5 pytanych przez nas firm nie oszacowało jedynie Bibby Financial Services.

– Koszt faktoringu to wypadkowa wielu zmiennych- stwierdził Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny firmy.

Pozostali faktorzy przekonują, że w przypadku małej firmy koszt finansowania faktoringiem rośnie w porównaniu z większymi przedmiotami.

– Obsługa małych firm wiąże się z większym ryzykiem, większą pracochłonnością na każdym etapie oceny ryzyka, przez uruchomienie finansowania aż po bieżącą obsługę. Dodatkowo w grę wchodzi tutaj mały wolumen finansowanych należności. To wszystko powoduje, że ceny faktoringu dla małych przedsiębiorstw są wyższe. Różnice w kosztach pomiędzy najmniejszych a największym oferowanym limitem mogą sięgać nawet 50 proc. – tłumaczy Grzegorz Pardela, członek zarządu i dyrektor handlowy Pragma Faktoringu.

Firma faktoringowa AOW w segmencie MSP rozróżnia trzy grupy klientów. Firmy mikro- to podmioty z limitem do 100 tys. zł, a łączny miesięczny koszt finansowania wynosi pomiędzy 2-3 proc. wartości tego limitu. Małe firmy mają limit od 100 tys. zł do 1 mln zł, a łączny miesięczny koszt finansowania dla nich sięga 1,5-2 proc. wysokości limitu. Średnie firmy to podmioty z limitem powyżej 1 mln zł ( łączny miesięczny koszt finansowania to 0,9-1,5 proc.).

– Ostateczny koszt zależy od wnioskowanego limitu oraz odbiorców. Im lepiej ocenimy płatnika, tym będzie taniej – mówi Michał Kinkiel, prezes AOW Faktoring.

Opisana cukiernia w przypadku AOW Faktoring kwalifikuje się do firm mikro-, a więc łączny miesięczny koszt finansowania wyniesie 2-3 proc. Ponieważ przyznany limit rzędu 100 tys. zł to górna granica, koszt (jeśli odbiorcy są dobrej jakości), wyniesie 2 proc. miesięcznie. A zatem finansowanie faktury z terminem 60 dni będzie na poziomie 4 proc. od 100 tys. zł, czyli firma za finansowanie faktur przez 60 dni zapłaci ok. 4000 zł. Michał Kinkiel zapewnia, że nie ma żadnych innych kosztów.

W Pragma Faktoringu miesięczny limit 100 tys. zł to najmniejszy możliwy. Pobierana jest jednorazowa opłata za przyznanie limitu w umowie w wysokości od 2 do 3 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć miesięczny koszt prowizji administracyjnej, zależnej od oceny pracochłonności transakcji, w przedziale 150-550 zł miesięcznie. Natomiast prowizja faktoringowa od wartości faktury wynosi 1,8 proc. W efekcie koszty związane z wykupem i finansowaniem jednej wierzytelności o nominale 20 tys. zł i finansowaniem jej przez 60 dni przy standardowym poziomie finansowania w wysokości 80 proc. wartości brutto faktury wyniosą 576 zł.

Jeden koszt

Indos zapewnia, że stosuje proste stawki. Koszt faktoringu w przypadku tej firmy wynosi 0,06 proc. wartości faktury i jest rozliczany za liczę dni finansowania liczonych pd dnia obciążenia rachunku bankowego faktora do dnia uzyskania pieniędzy od płatnika. Jednorazowa opłata przygotowawcza wynosi do 1 proc. przyznanego limitu. Przy tym Indos finansuje 90 proc. wartości faktury w dniu jej zgłoszenia do finansowania.

Oprocentowanie dzienne to 0,06 proc., wartość faktury to 20 tys. zł, a liczba dni finansowania to 60, koszt faktoringu wyniesie więc 720 zł. Pięć takich faktur o wartości 20 tys. zł oznacza koszt rzędu 3600 zł. Przy limicie 100 tys. zł należy uwzględnić koszt prowizji przygotowawczej pobieranej od klientów spółki tylko raz w roku, w kwocie 1 tys. zł.

Koszty postanowiło też uprościć Idea Money.

– Nie dzielimy ich na drobne opłaty i prowizje – zapewnia Ewa Kraińska, menadżer działu strategii i rozwoju produktu w Idea Money.

W przypadku mikrofirm, adresatów produktu o nazwie Idea Płynności, koszt wynosi 0,4 proc. od kwoty udzielonego limitu miesięcznie, plus 2 proc. od kwoty każdej faktury. Zatem przy limicie rzędu 100 tys. zł miesięczny koszt wyniesie 400 zł. Do tego np. przy każdej fakturze rzędu 20 tys. zł trzeba będzie zapłacić dodatkowe 400 zł (firma finansuje 100 proc. faktury). To oznacza 2 tys. zł za pięć faktur na miesiąc, plus 400 zł prowizji od limitu. Koszt za 60 dni takiego finansowania to zatem 4800 zł.

PulsBiznesu, autor: Sylwia Wedziuk
http://firma.pb.pl/4394447,97318,mniejsi-drozej-placa-za-faktoring