fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie

Utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu jakości obsługi firm z sektora MSP jest naszym strategicznym celem.

Na pytania odpowiada Michał Kinkel, wiceprezes AOW Faktoring

IPO: AOW jest niekwestionowanym liderem rankingu Faktor 2007. Firma zajęła pierwsze miejsce. Jak chcą Państwo utrzymać statut lidera wśród faktorów?

Utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu jakości obsługi firm z sektora MSP jest naszym strategicznym celem. W tym zakresie chcemy być liderem wśród niebankowych firm faktoringowych z ofertą skierowaną przede wszystkim do firm mikro i małych. W roku 2006 rozwinęliśmy również ofertę skierowaną do firm średnich, mając na uwadze specyfikę ich działania. Jednak naszym głównym klientem pozostaje firma mała i no doskonaleniu oferty dla takiego podmiotu zamierzamy się skoncentrować.

W ślad za naszym hasłem: Mówimy TAK, gdy inni mówią nie? uważamy, że jeżeli mała firma nie uzyska propozycji finansowania u nas, nie dostanie jej również u żadnego innego faktora. Obecnie wprowadzamy nowy system odpowiedzialny za kontakty z klientami, który jeszcze bardziej zautomatyzuje ten proces. Oferujemy szybki faktoring. Wprowadziliśmy również funkcję konsultanta dla mikro przedsiębiorstw. Pozwala to nawet najmniejszym firmom na korzystanie z usług faktoringu uzyskując jednocześnie pomoc w zakresie zarządzania finansami w swojej firmie.

IPO: Uzyskali Państwo największą ilość punktów aż w ośmiu kategoriach branych pod uwagę w rankingu. Co złożyło się na sukces AOW?

AOW Faktoring Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1993 roku. Do wprowadzenia w roku 2001 usługi faktoringu zbieraliśmy doświadczenie działając na trudnym rynku obrotu wierzytelnościami przeterminowanym. Będąc początkowo sami małą firmą znamy również wszystkie problemy z jakim te podmioty się borykają.

Te doświadczenia pozwoliły nam z jednej strony na stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw, a z drugiej strony pozwalają nam na ograniczenie poziomu ryzyka związanego ze świadczeniem usług finansowych do minimum. Oferujemy szybki faktoring. Kilkuletnia praca skierowana na stworzenie zespołu i procedur umożliwiających efektywną współpracę z małymi firmami daje swoje efekty.

IPO: Czy sądzi Pan, że to zwycięstwo wpłynie na zainteresowanie przedsiębiorców firmą AOW?

Myślę, że z jednej strony pozwoli to na utwierdzenie naszych dotychczasowych klientów w przekonaniu, że dobrze wybrali decydując się na współpracę z nami. Z drugiej pomoże w podjęciu decyzji, z jakim faktorem się związać, potencjalnym klientom, którzy rozważają podjęcie współpracy z firmą faktoringową. Również nasi inwestorzy, zarówno obecni jak i przyszli, mogą przekonać się, że zdecydowali się na współpracę z firmą, która uzyskuje coraz mocniejszą pozycję na rynku i wciąż doskonali swoja ofertę.

IPO: Czy planują Państwo jakieś zmiany w ofercie?

Nasza oferta podlega okresowym weryfikacjom, aby maksymalnie dopasować się do aktualnych potrzeb klientów. Planujemy w przyszłym roku wprowadzić usługę faktoringu odwróconego, umożliwiającego firmom regulowanie swoich zobowiązań w terminach płatności za naszym pośrednictwem i zachowanie dobrej reputacji płatniczej u kontrahentów, ponadto nowy program komputerowy, który wdrożymy na początku przyszłego roku umożliwi nam lepszy kontakt on-line z klientami, oraz przekazywanie im większej ilości danych wspomagających zarządzanie finansami. Ciągle rozwijamy również usługę faktoringu eksportowego, tak aby stawała się ona coraz bardziej dostępna dla naszych Klientów. W ostatnim okresie znacznie rozszerzyliśmy ofertę skierowaną do firm średnich. Obecnie AOW jest w stanie finansować również duże projekty.

IPO: Jaka jest strategia firmy na następne lata?

Umocnienie pozycji firmy wśród niezależnych niebankowych faktorów obsługujących sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W najbliższych dwóch-trzech latach planujemy zwiększać bazę klientów, uzyskać nowe źródła finansowania oraz wprowadzić współpracę z faktorami z Unii Europejskiej i Amerki Północnej.

IPO: Od kilku lat w Polsce obserwowany jest wzrost zainteresowania faktoringiem. Przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać jego atuty. Jak te statystyki przekładają się na zainteresowanie faktoringiem oferowanym przez AOW?

Stale i systematycznie poszerzamy bazę naszych klientów. Zauważamy również wzrost zainteresowania przedsiębiorców tą usługą oraz coraz lepszą jej znajomością. Zainteresowanie naszymi usługami jest coraz większe, co przekłada się na rosnącą liczbę obsługiwanych firm, wykupionych faktur oraz wartość obrotu.

IPO: Trend wzrostowy w faktoringu zostanie utrzymany?

Myślę, że dwu cyfrowy trend wzrostowy zostanie utrzymany przez dłuższy okres. Wraz z włączeniem się do gry banków oraz małych Faktorów, stale zwiększa się dostępność tej usługi. Jednocześnie nasz procent PKB obsługiwany przez faktoring jest stosunkowo niewielki i oscyluje wokół 2%, podczas gdy niektóre kraje Europy Zachodniej dochodzą do 10%.

Dla firmy, która w szybkim tempie rozwija sprzedaż faktoring jest idealnym instrumentem finansowym pozwalającym na utrzymanie płynności przy szybko rosnącej produkcji i związanym z tym rosnącym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Dopóki cała gospodarka wykazuje trend wzrostowy faktoring będzie się rozwijał. Spowolnienie lub recesja zahamuje szybki wzrost faktoringu, chociaż nawet w takim okresie będzie to tylko spowolnienie wzrostu.

IPO: Jakich zmian w branży należy się spodziewać w najbliższych latach ? zarówno biorąc pod uwagę polski rynek faktoringowy, jak i Państwa firmę?

Branża faktoringowa jest częścią rynku usług finansowych i jest silnie od niego zależna. Ostatnie doniesienia mówiące, iż wartość udzielonych przez polski system bankowy kredytów przewyższyła wartość depozytów może oznaczać większe koszty pozyskania finansowania również dla branży faktoringowej. Może to wpłynąć na zahamowanie wojny cenowej toczonej przez firmy faktoringowe i w konsekwencji zwiększyć rentowność branży. Wraz z postępującym wzrostem skuteczniejsza może być również siła lobbingowa branży prowadząca do usunięcia lub poprawienia prawnych i podatkowych regulacji utrudniających rozwój faktoringu w Polsce.

IPO.pl
www.ipo.pl/raporty/faktor_2007/mowimy_tak_gdy_inni_mowia_nie_592304.html