fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

Nie tylko wykup nieprzeterminowanych wierzytelności

Nie tylko wykup nieprzeterminowanych wierzytelności, sprawdź co jeszcze jest do zaoferowania

 Faktoring to szerokie spectrum usług i tylko od przedsiębiorcy zależy, w jakim stopniu wykorzysta on wszystkie jego zalety. Tłumaczy to obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój tej formy finansowania. Pomimo spowolnienia aktywności gospodarczej faktoring notuje coroczne, dwucyfrowe wzrosty. Świadczy to o tym że jest to usługa finansowa dobrze dostosowana do obecnego stanu gospodarki. 

Michał Kinkel – podstawowa funkcja faktoringu to zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie środków obrotowych. Należy jednak pamiętać, że faktoring to także szereg usług dodatkowych. Ich umiejętne wykorzystanie jest w stanie znacząco podnieść bezpieczeństwo obrotu każdego klienta firmy faktoringowej. Szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego podmioty gospodarcze napotykają na szereg problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem: pogarszającą się dyscypliną płatniczą, utrudnionym dostępem do kredytów bankowych, zwiększonym ryzykiem upadłości kontrahentów, koniecznością prowadzenia wzmożonych działań windykacyjnych. Niekontrolowane zatory płatnicze potrafią w krótkim czasie doprowadzić większość firm na skraj bankructwa. Do tego dochodzi jeszcze zwiększone ryzyko upadłości kontrahentów. Powyższe czynniki nakładają się na mniejsze lub większe zmniejszenie sprzedaży, a co za tym idzie – generowanego zysku. Wszystkie te elementy sprawiają, że zarządzanie firmą staje się nie lada wyzwaniem. Odpowiednio wykorzystany faktoring jest narzędziem, które może pomóc zabezpieczyć się przed większością wyżej wymienionych zagrożeń.

Finansowanie

Po pierwsze jego podstawowa funkcja, czyli finansowanie, pozwala na utrzymanie bieżącej płynności oraz regulowanie
własnych zobowiązań w terminie. Zdolność do terminowej obsługi płatności w okresie narastających opóźnień daje dużą przewagę konkurencyjną. Szczególnie w okresie spowolnienia i związanej z tym powszechnej niepewności partner handlowy, który płaci w terminie jest na wagę złota i może liczyć na wiele dodatkowych korzyści, takich jak: skonta, większe limity kredytów kupieckich, pierwszeństwa w dostawie itp.

Mniej negatywnych skutków

Po drugie jeżeli działamy w branży o podwyższonym ryzyku, jak budownictwo, transport, motoryzacja itp., należy się liczyć z tym, że banki mogą ograniczyć lub całkowicie wypowiedzieć nasze umowy kredytowe. To może postawić nas w krótkim okresie w sytuacji braku środków obrotowych. Faktoring pozwala ograniczyć negatywne skutki takiego zdarzenia. Możemy wtedy ciężar finansowania bieżącej działalności przenieść na faktora, wnioskując o wyższe limity dla naszych kontrahentów.

Usługi dodatkowe

Po trzecie, usługi dodatkowe zabezpieczające ryzyko prowadzonej działalności. Chodzi o weryfikacje kontrahentów oraz ich późniejsze monitorowanie. Faktor analizuje naszych kontrahentów i ocenia ich bieżącą kondycję finansową. Pozwoli to na uniknięcie kontaktów handlowych z nierzetelnymi firmami, które mogą doprowadzić do braku zapłaty za wystawiane przez nas faktury. Natomiast monitoring pozwoli na wychwycenie momentu, w którym coś złego zaczyna się dziać z naszymi partnerami w trakcie współpracy z nimi. Wielokrotnie pozwala to na uniknięcie lub chociażby ograniczenie potencjalnych strat.

Windykacja

Ostatnim, ale równie ważnym elementem jest profesjonalna windykacja naszych należności, którą faktor prowadzi w zasadzie od następnego dnia po terminie płatności faktury. Początkowo poprzez działania wyjaśniające oraz windykację przesądową. Następnie, gdy okaże się to konieczne, poprzez szybką i profesjonalną windykację sądowo-komorniczą. W okresie dekoniunktury działania windykacyjne muszą być prowadzone szybko i sprawnie, szczególnie na etapie wyjaśniania powodów braku zapłaty oraz ewentualnego zabezpieczenia naszych należności na majątku dłużnika. Jeżeli będziemy zbyt długo zwlekać z tymi działaniami, zwodzeni przez naszych dłużników obietnicami bez pokrycia, może się okazać, że zostaliśmy ostatni w kolejce po nasze pieniądze i nie ma już ich z czego odzyskać.

Uniwersalny produkt

Wykorzystanie wszystkich możliwości jakie oferuje profesjonalny faktor pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, ocenę nowych kontrahentów, poprawę dyscypliny płatniczej klientów, odciążenie lub całkowite wyeliminowanie stanowiska odpowiedzialnego za windykację, fachową obsługę prawną.

Autor jest prezesem zarządu AOW Faktoring S.A.

Nie_tylko_wykup_nieprzeterminowanych_wierzytelnosci_sprawdz_co_jeszcze_jest_do_zaoferowania.pdf
Gazeta Finansowa, dodatek Rynek faktoring w Polsce, 22.03.2013
www.gf24.pl