Zarząd BondSpot wyznaczył środę, 14 grudnia, jako dzień pierwszego notowania dwóch serii obligacji AOW Faktoring o łącznej wartości 10 mln zł w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, podała giełda.

Do obrotu wejdzie 50 tys. obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł oraz 50 tys. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł.

Dla obligacji serii H dzień ostatniego notowania określono na 21 maja 2019 r., symbol – AOW0519. Z kolei dla obligacji serii I dzień ostatniego notowania ustalono na 18 września 2019 r. i symbol – AOW0919

http://www.gpwcatalyst.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=8931