fbpx

AOW to firma faktoringowa która od ponad 30 lat oferuje faktoring.

AOW Faktoring S.A. – ul. Traugutta 16B, 42-215 Częstochowa

30 LAT NA RYNKU!

Godziny pracy: 8:00 – 15:00

Pokryzysowy znaczny skok obrotów firm faktoringowych

Wyspecjalizowane firmy oraz banki skupiły w ubiegłym roku faktury na kwotę ok. 65 mld złotych

Branża zajmująca się skupywaniem wierzytelności nie odczuła skutków spowolnienia gospodarczego tak jak inne instytucje finansowe. W 2009 r. rynek wzrósł o 2 proc, a w minionym roku wzrost był znacznie większy. Z danych zebranych od banków, firm faktoringowych oraz Polskiego Związku Faktorów (PZF) – w sumie 24 instytucji – wynika, że wartość wykupionych wierzytelności przekroczyła 65 mld zł, czyli wzrosła o 29 proc. Szybciej rosły obroty faktoringowe w bankach niż firmach. Dziesięć banków skupiło faktury na kwotę prawie 27 mld zł, wobec 20,2 mld zł rok wcześniej (wzrost o jedną trzecią). Z kolei firmy faktoringowe udzieliły finansowania o wartości 38,4 mld zl, wobec 30,3 mld zł w 2009 r. (wzrost o 27 proc).

Pomaga wzrost PKB

Rozwój w branży faktoringowej w 2010 r. jest odzwierciedleniem ożywienia w gospodarce oraz większej liczby transakcji między przedsiębiorstwami w Polsce. Choć kondycja finansowa polskich firm poprawiła się, to ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych czy upadłości jest nadal stosunkowo wysokie. Dlatego przedsiębiorcy chętniej sięgali w minionym roku po faktoring, który pozwala zachować płynność finansową i zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty ze strony kontrahenta.

– Dobry rok dla branży faktoringowej zawdzięczamy głównie dobrej kondycji polskich firm, rosnącej sprzedaży w branżach tradycyjnie korzystających z faktoringu oraz coraz większemu zainteresowaniu faktoringiem firm z branż, które dotychczas nie korzystały z tego rozwiązania, na przykład w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych. Innym ważnym czynnikiem korzystnie wpływającym na sytuację w branży był rozwój oferty produktowej na polskim rynku – mówi Sebastian Grabek, dyrektor Departamentu Faktoringu HSBC Bank Polska.

Według szacunków PZF udział faktoringu w PKB Polski wciąż był jednak niewielki w 2010 r. Wyniósł zaledwie 4 proc. W 2009 r. było to 3,3 proc. Dla porównania w Wielkiej „Brytanii to ponad 10 proc, a we Francji ponad 6 proc.

WZROSŁY PRZYCHODY I ZYSKI

Obroty faktoringowe w mld zł – zminana roczna w proc.

2001 – 07,9 – 20
2002 – 10,3 – 30
2003 – 12,0 – 17
2004 – 13,2 – 10
2005 – 15,1 – 14
2006 – 20,1 – 33
2007 – 32,8 – 63
2008 – 49,3 – 50
2009 – 50,3 – 02
2010 – 65,2 – 29

Wzrost obrotów przełożył się na poprawę wyników finansowych spółek z branży. Oceniamy jednak tylko wyniki firm faktoringowych. Banki oferują tę usługę w ramach oferty bankowej i są analizowane oddzielnie. Podobnie jak spółki leasingowe, firmy faktoringowe nie są nadzorowane, a ich działalności nie reguluje żadna ustawa. W sumie wyniki udostępniło nam dziewięć firm, w tym dwie spółki Pragma, w których faktoring jest częścią oferty. W ubiegłym roku zajmowały się też np. udzielaniem pożyczek czy windykacją. Pragma Inkaso przejęła na początku roku grupę finansową Premium i obecna nazwa tej spółki to Pragma Faktoring. Do tej spółki przenoszona jest także działalność faktoringowa.

Poniżej analizujemy wyniki takich firm, jak ING Commercial Finance, Coface Poland Factoring, Pekao Faktoring, BZ WBK Faktor, IFIS Finance, Bibby Financial Services, AOW Faktoring oraz wspomnianych spółek z grupy Pragma. Nie analizujemy arvato services Polska, bo podało tylko część danych i nie jest samodzielną spółką.

Wynik finansowy netto tych spółek wyniósł w ubiegłym roku 58 mln zl i wzrósł o 20 proc. Po wyłączeniu spółek Pragma zysk spółek stricte faktoringowych to 54 mln zł (wzrost o 20 proc). Najwyższym zyskiem może pochwalić się ING Commercial Finance (14 mln zl), jest on jednak tylko nieznacznie wyższy niż Coface (13,9 mln zl). Ta ostatnia spółka zanotowała także najwyższy skok wyniku – ponadtrzykrotny.

Nowi gracze atakują

– Na dobre wyniki wpływ miał zarówno wzrost obrotów faktoringowych, spowodowany większą aktywnością biznesową klientów i pozyskaniem nowych umów faktoringowych, jak i wzrost salda należności od kontrahentów – mówi Jarosław Jaworski, prezes Coface Poland Factoring.

Zysk spółek wzrósł znacząco, choć ich przychody zwiększyły się o mniej, bo 17 proc, do 475 mln zł, a w przypadku siedmiu firm faktoringowych o 7 proc, do 231 mln zł. Wyższe były także koszty. Wyniosły w dziewięciu firmach 343 mln zł (wzrost o 20 proc), a po wyłączeniu spółek Pragmy – 105 mln zł, co oznacza już niewielki bo 2-proc wzrost. Kapitały własne wyniosły z kolei 390 mln zł (310 mln zł w spółkach wyłącznie faktoringowych).

Największym graczem w branży faktoringowej jest Raiffeisen Bank (obroty wyniosły 13,4 mld zł). Za nim jest ING Commercial Finance (11 mld zł) oraz Coface Poland Factoring (7,7 mld zł). Ta ostatnia spółka kolejny rok rozwijała się dynamicznie. Największym wzrostem mogą jednak pochwalić się nowi gracze na rynku, jak Alior Bank czy PKO BP Faktoring (efekt niskiej bazy). Wśród firm faktoringowych spadek sprzedaży zanotował SEB Commercial Finance. Z kolei wśród banków Kredyt Bank i DnB Nord Polska.

Z analiz PZF wynika, że w niewielkim z stopniu z faktoringu korzystają takie branże jak: rolnictwo, budownictwo, media, zdrowie i medycyna, nowoczesne technologie, usługi, rozrywka i zielona energia. Dla porównania, w ubiegłym roku głównym klientem faktorów były branże takie jak: dystrybucja stali (niezmiennie), żywność i napoje czy hutnictwo.

Katarzyna Ostrowska

FIRMY FAKTORINGOWE

POZYCJA w 2009 – POZYCJA w 2010 – Firma faktoringowa – Wartość wykupionych faktur w mln zl w 2010 – Zmiana roczna w proc. – Przychody w mln zł 2010 – Zmiana roczna w proc. – Koszty w mln zł 2010 – Zmiana roczna w proc. – Wynik finansowy netto w mln zł 2010 – Zmiana roczna w proc. – Kapitał własny na dzień 31.12.2010 w mln zł. – Zmiana roczna w proc. – Numer telefonu – Strona www – Liczba zatrudnionych

ING Commercial Finance Polska  – 11 000,0 – 19,1 – 87,0 – -1,1 – 69,0 – 0,0 – 14,1 – -12,5 – 72,0 – 24,1 – 22 558 74 00 – www.ingcomfin.pl – 77

Coface Poland Factoring – 7 650,1 – 75,4 – 42,5 – 59,9 – 10,1 – 28,0 – 13,9 – 216,6 – 20,9 – 138,0 – 22 465 02 35 – www.coface.pl – b.d.

Pekao Faktoring – 5 596,1 – 13,2 – 49,6 – -2,6 – b.d. – b.d. – 11,3 – -0,3 – 62,6 – -0,1 – 80 180 00 79 – www.pekaofaktoring.com.pl – 50

Polfactor – 4 461,0 – 8,0 – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – 22 829 14 60 – www.polfactor.pl – b.d.

SEB Commercial Finance – 2 380,0 – -1,6 – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – 22 395 82 00 – www.seb.pl – b.d.

BZ WBK Faktor – 1 699,8 – 102,5 – 16,0 – -15,8 – 11,7 – -7,1 – 3,6 – -21,7 – 21,4 – 20,9 – 22 526 54 00 – www.faktor.bzwbk.pl – b.d.

arvato services Polska* – 1 492,0 – 40,2 – 168,3 – 15,0 – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – 46,1 – 14,3 – 616 52 88 00 – www.arvato.pl – 1800

PKO BP Faktoring – 1 045,0 – 1 371,8 – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – 22 577 03 00 – www.pkobf.pl – 31

Fortis Commercial Finance – 968,3 – 88,7 – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – b.d. – 22 431 69 30 – www.fortiscomfin.com – 19

IFIS Finance – 917,4 – 6,2 – 8,9 – 5,4 – 2,0 – -9,8 – 5,9 – 8,4 – 105,0 – 6,0 – 22 584 70 60 – www.ifis.pl – 7

Bibby Financial Services – 888,2 – 10,3 – 21,7 – 12,4 – 9,0 – 15,5 – 3,9 – 72,4 – 19,5 – 24,9 – 800 224 229 – www.bibbyfinancialservices.pl – 59

Pragma Inkaso** – 121,9 – 66,8 – 124,0 – 39,3 – 119,0 – 41,7 – 4,3 – 16,2 – 24,0 – 60,0 – 32 450 01 00 – www.pragmainkaso.pl – b.d.

Pragma Faktoring (d. GF Premium)*** – 109,0 – 17,2 – 120,0 – 18,8 – 119,0 – 19,0 – 0,2 – -220,0 – 56,0 – -5,1 – 32 442 02 00 – www.pragmafaktoring.pl – 23

AOW Faktoring – 100,0 – 22,0 – 5,4 – 14,9 – 3,5 – 6,1 – 1,4 – 27,3 – 8,1 – 15,7 – 34 372 04 76 – www.aow.pl – 12

Suma/Przeciętnie – 38 428,9 – 26,8 – 643,3 – 16,3 – 343,3 – 19,7 – 58,5 – 20,2 – 435,6 – 13,7

* jest częścią Bertelsmann Media
** spółka windykacyjną, ale zajmuje się także faktoringiem, obecnie działalność faktoringowa przeniesiona do Pragma Faktoring
*** w styczniu 2011 r. Pragma Inkaso przejęła kontrolę nad GF Premium. Posiada 58,23 proc kapitału zakładowego i 63,75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu

Źródło: spółki; oprac.ag.

Pokryzysowy_znaczny_skok_obrotow_firm_faktoringowych.pdf
Rzeczpospolita, 22.06.2011, dodatek s. P12
www.rp.pl

Faktoring