Faktura, której wykup spowoduje przekroczenie przyznanego limitu zostanie sfinansowana częściowo do wysokości przyznanego limitu. Po zwolnieniu limitu, poprzez spłatę jakiejkolwiek innej faktury na tego Odbiorcę, pozostała część faktury zostanie sfinansowana automatycznie.

Powrót do FAQ